2009 година

През 2009 година ПДИ проведе проучване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/


Проучването се проведе в периода 10.02-05.03.2009 г.