2007 година

В началото на 2007 година ПДИ направи проучване, за да оцени активното публикуване на обществена информация от страна на институциите от системата на изпълнителната власт и издаде на български език доклада "Прозрачност и мълчание. Проучване на законите и практиките за достъп до информация в 14 страни", представящ резултатите от проучването, направено от Правна инициатива на Отворено общество и нейните партньори, сред които и ПДИ, за да разкрие как правителствените служби и агенции в 14 държави отговарят на специфични заявления за достъп до информация.