2004 година

Практики на осигуряване на достъп до информация - Глобален мониторинг по изпълнението на законите за свобода на информация - България 2004 година


Методологията на международното проучване (мониторинг) беше разработена от екип на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество. Така нареченият пилотен международен мониторинг през 2003 година беше проведен в пет страни – Армения, България, Македония, Южна Африка и Перу. Общият преглед на резултатите за 2003 година може да бъде намерен на страницата на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество.
 
Провеждането на проучването в България беше извършено от екип на Програма Достъп до Информация. Резултатите за България от пилотния мониторинг бяха представени в годишния доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация за 2003, а също така  бяха коментирани на различни публични събития – семинари, конференции и обучения.   
 
През 2004 година  проучването беше осъществено в 16 страни. Анализ на резултатите за България през 2004 г. са част от годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2004"