2003 година

Глобален мониторинг по изпълнението на законите за свобода на информация - 2003 година


Методологията на международното проучване (мониторинг) беше разработена от екип на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество. Пилотният международен мониторинг през 2003 година беше проведен в пет страни – Армения, България, Македония, Южна Африка и Перу. Общият преглед на резултатите за 2003 година може да бъде намерен на страницата на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество.