2002 година

Годината на рационалното невежество: Доклад по проучване на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ 2002"

Проучването очертава развитията в прилагането на закона за предходната година, като обхваща централните органи на изпълнителната власт и 100-те най-големи по население общини в България. Проучването бе проведено в периода 10 октомври - 30 октомври 2002 година и обхваща всички централни органи на изпълнителната власт и техните териториални  подразделения,  така  както  са  определени  в  Закона  за администрацията и изброени в регистъра на административните структури.
От 394 институции, помолени за участие, са проведени 308 интервюта. В  останалите случаи  е  получен  “мълчалив” или открит отказ за отговор.
 
Годината на рационалното невежество: Доклад по проучване на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ 2002" в PDF.
 
Резултатите са включени в годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2002".