2000 година

Състояние на публичните регистри

Докладът очертава състоянието на публичните регистри от гледна точка на институциите и от гледна точка на гражданите, търсещи информация от регистрите. Съдържа систематичен преглед на регламентираните регистри в България. Изборът на проучваните регистри беше с цел максимално да се улеснят гражданите при търсенето на информация. Ето защо бяха подбрани регистри, където търсенето е най-голямо.