1998 година

Достъп до информация

Доклад по социологическо проучване в рамките на проект "Изработване на концепция за закон за достъпа до информация" финансиран от Отворено Общество - София. Програма Достъп до Информация, Агенция за социално-икономически анализи - А.С.А. 
Докладът е резултат от проучване сред 56 юристи и 60 журналисти чрез структурирани въпросници по метода „лице в лице”. Очертани са мненията на двете гилдии за основните принципи и понятия на един бъдещ закон за достъп до информация.