Свързани въпроси

По повод възникнали въпроси в рамките на проучването на ПДИ през 2015 г., припомняме становища и коментари на правния ни екип.
 
Относно: Предвижда ли законът да се предоставя информация по електронна поща? четете коментара на юриста от правния екип на ПДИ Фани Давидова в брой 2(122), 2014 на Месечния информационен бюлетин на ПДИ: Коментари: Отказът да се предостави информация по електронна поща е незаконосъобразен
 
Становище на Програма Достъп до Информация относно: Предвижда ли законът да се предоставя информация по електронна поща?
ПДИ публикува своето становище по този въпрос още през 2013 година, във връзка с твърдения на представители на държавни органи по време на проучването на ПДИ през януари 2013 г., че в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ не е предвидена форма на предоставяне на достъп чрез електронна поща.
 
Относно:  Трябва ли заявление, подадено по електронен път, да бъде подписано с електронен подпис от заявителя?
Съгласно ЗДОИ заявлението съдържа определени реквизити, сред които няма изискване за саморъчен подпис на заявителя. Следователно, когато заявлението се подава по електронен път, не е необходим и електронен подпис, който недвусмислено да доказва самоличността на заявителя. Подобно изискване неоправдано би увеличило разходите на заявителите и би ги поставило в неравностойно положение при търсене на информация.

Относно: Заплаща ли се предоставянето на информация по електронен път? четете коментара на адвокат Дарина Палова от правния екип на ПДИ в брой 2(98), 2012 на Месечния информационен бюлетин на ПДИ: Коментар на юриста: Нещо ново, нещо безплатно и точно навреме!