Свързани въпроси

Относно: Предвижда ли законът да се предоставя информация по електронна поща?, четете коментара на юриста от правния екип на ПДИ Фани Давидова в брой 2(122), 2014 на Месечния информационен бюлетин на ПДИ: Коментари: Отказът да се предостави информация по електронна поща е незаконосъобразен
 
Становище на Програма Достъп до Информация относно: Предвижда ли законът да се предоставя информация по електронна поща?
ПДИ публикува своето становище по този въпрос още през 2013 година, във връзка с твърдения на представители на държавни органи по време на проучването на ПДИ през януари 2013 г., че в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ не е предвидена форма на предоставяне на достъп чрез електронна поща. Становището бе публикувано на страницата ни на 16.01.2013.
 
Относно:  Трябва ли заявление, подадено по електронен път, да бъде подписано с електронен подпис от заявителя?
Съгласно ЗДОИ заявлението съдържа определени реквизити, сред които няма изискване за саморъчен подпис на заявителя. Следователно, когато заявлението се подава по електронен път, не е необходим и електронен подпис, който недвусмислено да доказва самоличността на заявителя. Подобно изискване неоправдано би увеличило разходите на заявителите и би ги поставило в неравностойно положение при търсене на информация. Коментарът на юристите на ПДИ, четете тук.