Резултати по институции

Резултати по институции от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (3891 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3890 дни)
неотговорено (3890 дни)
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
отговорено (26 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3878 дни)
неотговорено (3878 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (3898 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3896 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено (33 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (3882 дни)
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3884 дни)
отговорено (22 дни)
не е изпратено
неотговорено (3890 дни)
неотговорено (3890 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (3883 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
отговорено (36 дни)
отговорено (89 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (3895 дни)
неотговорено (3895 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3895 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3891 дни)
неотговорено (3891 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3890 дни)
неотговорено (3890 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3890 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3890 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3895 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3895 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3889 дни)
неотговорено (3884 дни)
отговорено (28 дни)
неотговорено (3889 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3889 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3889 дни)
неотговорено (3889 дни)
неотговорено (3889 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (3889 дни)
неотговорено (3889 дни)
неотговорено (3889 дни)
неотговорено (3889 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3889 дни)
отговорено (18 дни)
неотговорено (3889 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3888 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3888 дни)
неотговорено (3888 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (3888 дни)
отговорено (29 дни)
неотговорено (3887 дни)
неотговорено (3887 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3886 дни)
неотговорено (3886 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3884 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено (50 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3890 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3889 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3889 дни)
неотговорено (3887 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3887 дни)
неотговорено (3887 дни)
неотговорено (3887 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено (32 дни)
неотговорено (3885 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3884 дни)
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3881 дни)
неотговорено (3881 дни)
неотговорено (3881 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3878 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3878 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3878 дни)
неотговорено (3887 дни)
неотговорено (3887 дни)
неотговорено (3887 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3886 дни)
неотговорено (3886 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3886 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (3885 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (35 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
неотговорено (3883 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3882 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (3879 дни)
неотговорено (3879 дни)
неотговорено (3879 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (3878 дни)
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (3897 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3897 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3897 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3897 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3897 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (3897 дни)
неотговорено (3897 дни)