Всички институции
Законодателна власт
Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
Изпълнителна власт - Държавни агенции
Изпълнителна власт - Държавни комисии
Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени със закон
Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени с постановление на МС
Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
Изпълнителна власт - Областни администрации
Държавни органи - Независими органи на власт
Органи на местно самоуправление
Публичноправни субекти, задължени да предоставят информация
Лица, финансирани от бюджета, задължени да предоставят информация
 
Част A
max 23 т.
Част B
max 22.5 т.
Част C
max 27 т.
Други
max 6 т.
Общо
max 78.5 т.
23.0 т.
22.5 т.
13.5 т.
6.0 т.
65.0 т.
23.0 т.
19.0 т.
16.0 т.
3.0 т.
61.0 т.
23.0 т.
19.0 т.
9.5 т.
6.0 т.
57.5 т.
21.0 т.
16.1 т.
13.5 т.
6.0 т.
56.6 т.
19.0 т.
14.0 т.
17.5 т.
6.0 т.
56.5 т.
22.6 т.
20.0 т.
7.5 т.
6.0 т.
56.1 т.
19.0 т.
17.2 т.
13.5 т.
4.0 т.
53.7 т.
21.0 т.
19.7 т.
7.0 т.
6.0 т.
53.7 т.
23.0 т.
19.7 т.
6.0 т.
4.0 т.
52.7 т.
19.6 т.
20.5 т.
12.0 т.
0.0 т.
52.1 т.
20.6 т.
17.0 т.
8.5 т.
6.0 т.
52.1 т.
22.0 т.
16.8 т.
9.0 т.
4.0 т.
51.8 т.
23.0 т.
17.1 т.
11.5 т.
0.0 т.
51.6 т.
23.0 т.
18.8 т.
3.0 т.
6.0 т.
50.8 т.
16.6 т.
21.0 т.
7.0 т.
6.0 т.
50.6 т.
23.0 т.
18.6 т.
5.0 т.
4.0 т.
50.6 т.
22.2 т.
12.9 т.
12.0 т.
3.0 т.
50.1 т.
16.6 т.
14.5 т.
14.0 т.
5.0 т.
50.1 т.
22.6 т.
13.3 т.
14.0 т.
-0.0 т.
49.9 т.
23.0 т.
15.6 т.
5.0 т.
6.0 т.
49.6 т.
18.6 т.
20.1 т.
4.5 т.
6.0 т.
49.2 т.
20.0 т.
19.2 т.
6.0 т.
4.0 т.
49.2 т.
23.0 т.
9.2 т.
11.0 т.
6.0 т.
49.2 т.
20.0 т.
15.0 т.
8.0 т.
6.0 т.
49.0 т.
19.6 т.
10.8 т.
12.5 т.
6.0 т.
48.9 т.
17.6 т.
20.5 т.
10.5 т.
0.0 т.
48.6 т.
19.0 т.
10.5 т.
13.0 т.
6.0 т.
48.5 т.
12.6 т.
20.7 т.
9.0 т.
6.0 т.
48.3 т.
21.0 т.
12.6 т.
14.5 т.
0.0 т.
48.1 т.
17.0 т.
18.1 т.
7.0 т.
6.0 т.
48.1 т.
16.6 т.
18.4 т.
7.0 т.
6.0 т.
48.0 т.
19.2 т.
20.5 т.
2.0 т.
6.0 т.
47.7 т.
16.6 т.
17.5 т.
7.0 т.
6.0 т.
47.1 т.
16.0 т.
21.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
47.0 т.
16.0 т.
17.8 т.
13.0 т.
-0.0 т.
46.8 т.
21.0 т.
6.6 т.
13.0 т.
6.0 т.
46.6 т.
18.6 т.
17.5 т.
4.5 т.
6.0 т.
46.6 т.
17.6 т.
15.0 т.
8.0 т.
6.0 т.
46.6 т.
17.6 т.
15.0 т.
8.0 т.
6.0 т.
46.6 т.
18.6 т.
8.4 т.
13.5 т.
6.0 т.
46.5 т.
18.0 т.
18.0 т.
4.5 т.
6.0 т.
46.5 т.
17.6 т.
14.5 т.
8.0 т.
6.0 т.
46.1 т.
21.0 т.
15.6 т.
7.5 т.
2.0 т.
46.1 т.
23.0 т.
8.2 т.
14.5 т.
0.0 т.
45.7 т.
21.6 т.
11.5 т.
6.5 т.
6.0 т.
45.6 т.
18.0 т.
16.0 т.
5.5 т.
6.0 т.
45.5 т.
21.6 т.
12.2 т.
9.5 т.
2.0 т.
45.3 т.
21.6 т.
9.6 т.
8.0 т.
6.0 т.
45.2 т.
21.6 т.
8.0 т.
14.5 т.
1.0 т.
45.1 т.
23.0 т.
12.0 т.
5.0 т.
5.0 т.
45.0 т.
20.0 т.
17.7 т.
1.0 т.
6.0 т.
44.7 т.
17.6 т.
18.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
44.6 т.
20.0 т.
14.6 т.
10.0 т.
0.0 т.
44.6 т.
23.0 т.
12.0 т.
7.0 т.
2.0 т.
44.0 т.
20.6 т.
4.4 т.
16.0 т.
3.0 т.
44.0 т.
12.6 т.
19.2 т.
6.0 т.
6.0 т.
43.8 т.
20.6 т.
13.0 т.
6.0 т.
4.0 т.
43.6 т.
15.6 т.
16.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
43.6 т.
17.0 т.
20.5 т.
6.0 т.
0.0 т.
43.5 т.
17.0 т.
16.0 т.
10.5 т.
0.0 т.
43.5 т.
19.0 т.
18.5 т.
5.5 т.
0.0 т.
43.0 т.
18.0 т.
7.0 т.
12.0 т.
6.0 т.
43.0 т.
16.0 т.
9.0 т.
16.0 т.
2.0 т.
43.0 т.
21.0 т.
8.8 т.
7.0 т.
6.0 т.
42.8 т.
14.2 т.
11.0 т.
11.5 т.
6.0 т.
42.7 т.
21.0 т.
14.6 т.
7.0 т.
0.0 т.
42.6 т.
18.2 т.
9.6 т.
10.5 т.
4.0 т.
42.3 т.
18.0 т.
11.8 т.
7.5 т.
5.0 т.
42.3 т.
19.0 т.
14.7 т.
2.5 т.
6.0 т.
42.2 т.
22.6 т.
3.0 т.
10.5 т.
6.0 т.
42.1 т.
17.2 т.
12.8 т.
6.0 т.
6.0 т.
42.0 т.
23.0 т.
11.5 т.
5.5 т.
2.0 т.
42.0 т.
16.2 т.
14.6 т.
11.0 т.
-0.0 т.
41.8 т.
18.2 т.
11.5 т.
6.0 т.
6.0 т.
41.7 т.
16.0 т.
11.0 т.
8.5 т.
6.0 т.
41.5 т.
16.2 т.
12.2 т.
7.0 т.
6.0 т.
41.4 т.
20.0 т.
11.8 т.
7.5 т.
2.0 т.
41.3 т.
21.0 т.
10.8 т.
9.5 т.
-0.0 т.
41.3 т.
16.0 т.
13.8 т.
5.5 т.
6.0 т.
41.3 т.
16.0 т.
12.2 т.
9.0 т.
4.0 т.
41.2 т.
11.0 т.
14.2 т.
10.0 т.
6.0 т.
41.2 т.
20.6 т.
9.0 т.
7.5 т.
4.0 т.
41.1 т.
20.6 т.
2.0 т.
14.5 т.
4.0 т.
41.1 т.
22.6 т.
7.0 т.
5.5 т.
6.0 т.
41.1 т.
16.0 т.
12.0 т.
7.0 т.
6.0 т.
41.0 т.
20.0 т.
9.0 т.
10.0 т.
2.0 т.
41.0 т.
21.2 т.
10.2 т.
3.5 т.
6.0 т.
40.9 т.
16.0 т.
9.8 т.
9.0 т.
6.0 т.
40.8 т.
13.2 т.
17.5 т.
6.0 т.
4.0 т.
40.7 т.
17.6 т.
7.6 т.
9.5 т.
6.0 т.
40.7 т.
23.0 т.
4.6 т.
7.0 т.
6.0 т.
40.6 т.
21.0 т.
6.6 т.
7.0 т.
6.0 т.
40.6 т.
14.6 т.
11.4 т.
8.5 т.
6.0 т.
40.5 т.
17.6 т.
11.8 т.
5.0 т.
6.0 т.
40.4 т.
9.6 т.
17.2 т.
9.5 т.
4.0 т.
40.3 т.
18.6 т.
14.1 т.
2.5 т.
5.0 т.
40.2 т.
21.0 т.
9.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
40.0 т.
21.0 т.
3.0 т.
12.0 т.
4.0 т.
40.0 т.
23.0 т.
8.4 т.
4.5 т.
4.0 т.
39.9 т.
21.0 т.
6.2 т.
6.5 т.
6.0 т.
39.7 т.
17.2 т.
12.4 т.
4.0 т.
6.0 т.
39.6 т.
21.0 т.
4.6 т.
8.0 т.
6.0 т.
39.6 т.
16.0 т.
8.6 т.
9.0 т.
6.0 т.
39.6 т.
18.6 т.
15.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
39.6 т.
16.0 т.
12.0 т.
9.5 т.
2.0 т.
39.5 т.
15.6 т.
12.3 т.
5.5 т.
6.0 т.
39.4 т.
17.2 т.
12.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
39.2 т.
13.6 т.
15.0 т.
5.5 т.
5.0 т.
39.1 т.
16.0 т.
7.0 т.
14.0 т.
2.0 т.
39.0 т.
16.6 т.
10.4 т.
6.0 т.
6.0 т.
39.0 т.
21.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
39.0 т.
20.0 т.
12.0 т.
4.0 т.
3.0 т.
39.0 т.
13.0 т.
14.0 т.
7.0 т.
5.0 т.
39.0 т.
20.0 т.
9.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
39.0 т.
17.8 т.
16.4 т.
4.5 т.
0.0 т.
38.7 т.
20.0 т.
12.0 т.
6.5 т.
0.0 т.
38.5 т.
18.6 т.
11.4 т.
2.5 т.
6.0 т.
38.5 т.
12.0 т.
13.0 т.
9.5 т.
4.0 т.
38.5 т.
19.0 т.
9.0 т.
8.5 т.
2.0 т.
38.5 т.
20.0 т.
5.8 т.
10.5 т.
2.0 т.
38.3 т.
23.0 т.
7.2 т.
8.0 т.
0.0 т.
38.2 т.
16.0 т.
13.6 т.
2.5 т.
6.0 т.
38.1 т.
19.0 т.
5.6 т.
7.5 т.
6.0 т.
38.1 т.
13.0 т.
12.6 т.
9.5 т.
3.0 т.
38.1 т.
18.2 т.
12.2 т.
7.5 т.
0.0 т.
37.9 т.
15.6 т.
9.6 т.
10.5 т.
2.0 т.
37.7 т.
19.0 т.
9.2 т.
3.5 т.
6.0 т.
37.7 т.
19.2 т.
5.0 т.
7.5 т.
6.0 т.
37.7 т.
19.6 т.
13.1 т.
5.0 т.
0.0 т.
37.7 т.
15.0 т.
14.2 т.
2.5 т.
6.0 т.
37.7 т.
19.2 т.
4.4 т.
8.0 т.
6.0 т.
37.6 т.
20.0 т.
13.6 т.
4.0 т.
0.0 т.
37.6 т.
14.2 т.
11.2 т.
6.0 т.
6.0 т.
37.4 т.
18.6 т.
7.2 т.
7.5 т.
4.0 т.
37.3 т.
20.0 т.
7.2 т.
4.0 т.
6.0 т.
37.2 т.
22.6 т.
3.0 т.
5.5 т.
6.0 т.
37.1 т.
15.0 т.
13.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
37.0 т.
19.0 т.
10.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
37.0 т.
20.0 т.
8.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
37.0 т.
18.0 т.
7.0 т.
9.0 т.
3.0 т.
37.0 т.
13.0 т.
17.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
37.0 т.
17.6 т.
10.2 т.
5.0 т.
4.0 т.
36.8 т.
14.0 т.
15.8 т.
3.0 т.
4.0 т.
36.8 т.
18.0 т.
8.8 т.
4.0 т.
6.0 т.
36.8 т.
21.0 т.
6.6 т.
9.0 т.
0.0 т.
36.6 т.
20.2 т.
10.4 т.
2.0 т.
4.0 т.
36.6 т.
13.6 т.
12.5 т.
6.5 т.
4.0 т.
36.6 т.
11.0 т.
15.0 т.
8.5 т.
2.0 т.
36.5 т.
13.6 т.
14.8 т.
2.0 т.
6.0 т.
36.4 т.
17.0 т.
11.4 т.
2.0 т.
6.0 т.
36.4 т.
10.2 т.
17.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
36.2 т.
22.0 т.
9.2 т.
5.0 т.
0.0 т.
36.2 т.
15.0 т.
16.1 т.
5.0 т.
0.0 т.
36.1 т.
23.0 т.
2.0 т.
5.0 т.
6.0 т.
36.0 т.
16.0 т.
10.0 т.
10.0 т.
0.0 т.
36.0 т.
17.2 т.
9.2 т.
3.5 т.
6.0 т.
35.9 т.
18.0 т.
7.2 т.
6.5 т.
4.0 т.
35.7 т.
20.6 т.
1.0 т.
14.0 т.
0.0 т.
35.6 т.
19.6 т.
7.0 т.
7.0 т.
2.0 т.
35.6 т.
20.0 т.
6.6 т.
7.0 т.
2.0 т.
35.6 т.
21.0 т.
2.0 т.
9.5 т.
3.0 т.
35.5 т.
21.0 т.
2.0 т.
6.5 т.
6.0 т.
35.5 т.
19.0 т.
7.4 т.
7.0 т.
2.0 т.
35.4 т.
15.0 т.
8.4 т.
6.0 т.
6.0 т.
35.4 т.
14.6 т.
13.2 т.
5.5 т.
2.0 т.
35.3 т.
15.6 т.
13.5 т.
6.0 т.
0.0 т.
35.1 т.
13.6 т.
8.4 т.
7.0 т.
6.0 т.
35.0 т.
23.0 т.
6.0 т.
4.0 т.
2.0 т.
35.0 т.
17.0 т.
10.0 т.
7.0 т.
1.0 т.
35.0 т.
15.2 т.
9.6 т.
8.0 т.
2.0 т.
34.8 т.
21.0 т.
8.8 т.
5.0 т.
-0.0 т.
34.8 т.
12.6 т.
14.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
34.6 т.
16.6 т.
2.0 т.
10.0 т.
6.0 т.
34.6 т.
18.0 т.
8.6 т.
8.0 т.
0.0 т.
34.6 т.
14.2 т.
11.4 т.
9.0 т.
0.0 т.
34.6 т.
21.0 т.
4.0 т.
7.5 т.
2.0 т.
34.5 т.
21.6 т.
4.8 т.
6.0 т.
2.0 т.
34.4 т.
18.6 т.
6.2 т.
7.5 т.
2.0 т.
34.3 т.
16.6 т.
6.0 т.
6.5 т.
5.0 т.
34.1 т.
17.6 т.
1.0 т.
9.5 т.
6.0 т.
34.1 т.
20.6 т.
2.0 т.
7.5 т.
4.0 т.
34.1 т.
18.2 т.
9.8 т.
6.0 т.
0.0 т.
34.0 т.
15.6 т.
12.4 т.
4.0 т.
2.0 т.
34.0 т.
21.0 т.
5.0 т.
7.0 т.
1.0 т.
34.0 т.
23.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
34.0 т.
5.2 т.
19.1 т.
3.5 т.
6.0 т.
33.8 т.
19.0 т.
8.8 т.
3.0 т.
3.0 т.
33.8 т.
14.2 т.
12.6 т.
1.0 т.
6.0 т.
33.8 т.
15.2 т.
2.0 т.
13.5 т.
3.0 т.
33.7 т.
11.6 т.
18.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
33.6 т.
23.0 т.
7.6 т.
3.0 т.
0.0 т.
33.6 т.
15.6 т.
12.0 т.
3.0 т.
3.0 т.
33.6 т.
16.6 т.
7.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
33.6 т.
19.0 т.
6.6 т.
8.0 т.
0.0 т.
33.6 т.
20.6 т.
2.0 т.
7.0 т.
4.0 т.
33.6 т.
18.0 т.
9.6 т.
4.0 т.
2.0 т.
33.6 т.
17.2 т.
5.8 т.
4.5 т.
6.0 т.
33.5 т.
18.0 т.
7.0 т.
3.5 т.
5.0 т.
33.5 т.
17.0 т.
2.0 т.
8.5 т.
6.0 т.
33.5 т.
13.6 т.
10.8 т.
3.0 т.
6.0 т.
33.4 т.
17.0 т.
9.6 т.
4.5 т.
2.0 т.
33.1 т.
17.6 т.
10.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
33.1 т.
23.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
33.0 т.
10.8 т.
12.2 т.
4.0 т.
6.0 т.
33.0 т.
17.0 т.
7.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
33.0 т.
17.0 т.
2.0 т.
8.0 т.
6.0 т.
33.0 т.
15.2 т.
9.6 т.
2.0 т.
6.0 т.
32.8 т.
15.6 т.
6.0 т.
7.0 т.
4.0 т.
32.6 т.
16.0 т.
6.6 т.
4.0 т.
6.0 т.
32.6 т.
14.6 т.
9.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
32.6 т.
19.0 т.
3.4 т.
10.0 т.
-0.0 т.
32.4 т.
14.6 т.
14.6 т.
3.0 т.
0.0 т.
32.2 т.
18.2 т.
6.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
32.2 т.
17.6 т.
10.6 т.
4.0 т.
0.0 т.
32.2 т.
21.0 т.
8.6 т.
2.5 т.
0.0 т.
32.1 т.
22.0 т.
7.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
32.0 т.
23.0 т.
7.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
32.0 т.
19.0 т.
4.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
32.0 т.
12.6 т.
11.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
31.6 т.
18.0 т.
9.6 т.
4.0 т.
0.0 т.
31.6 т.
18.6 т.
2.0 т.
5.0 т.
6.0 т.
31.6 т.
18.2 т.
9.4 т.
4.0 т.
0.0 т.
31.6 т.
16.6 т.
9.0 т.
6.0 т.
0.0 т.
31.6 т.
13.6 т.
6.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
31.6 т.
18.0 т.
2.0 т.
5.5 т.
6.0 т.
31.5 т.
18.0 т.
3.0 т.
6.5 т.
4.0 т.
31.5 т.
21.0 т.
2.0 т.
6.5 т.
2.0 т.
31.5 т.
18.6 т.
6.2 т.
0.5 т.
6.0 т.
31.3 т.
16.0 т.
9.2 т.
6.0 т.
0.0 т.
31.2 т.
5.2 т.
14.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
31.2 т.
18.2 т.
3.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
31.2 т.
17.2 т.
6.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
31.2 т.
17.6 т.
10.6 т.
3.0 т.
-0.0 т.
31.2 т.
22.6 т.
2.0 т.
6.5 т.
0.0 т.
31.1 т.
23.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
0.0 т.
31.0 т.
17.0 т.
10.0 т.
0.0 т.
4.0 т.
31.0 т.
21.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
31.0 т.
13.6 т.
9.6 т.
5.5 т.
2.0 т.
30.7 т.
15.2 т.
2.0 т.
7.5 т.
6.0 т.
30.7 т.
16.2 т.
2.0 т.
8.5 т.
4.0 т.
30.7 т.
17.2 т.
7.4 т.
6.0 т.
0.0 т.
30.6 т.
18.6 т.
2.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
30.6 т.
12.0 т.
7.0 т.
5.5 т.
6.0 т.
30.5 т.
11.6 т.
8.6 т.
4.0 т.
6.0 т.
30.2 т.
10.6 т.
7.6 т.
6.0 т.
6.0 т.
30.2 т.
14.0 т.
9.2 т.
1.0 т.
6.0 т.
30.2 т.
20.6 т.
2.0 т.
7.5 т.
0.0 т.
30.1 т.
17.0 т.
3.0 т.
9.0 т.
1.0 т.
30.0 т.
18.6 т.
5.4 т.
4.0 т.
2.0 т.
30.0 т.
20.6 т.
7.4 т.
2.0 т.
-0.0 т.
30.0 т.
19.0 т.
2.0 т.
9.0 т.
0.0 т.
30.0 т.
19.0 т.
10.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
30.0 т.
15.6 т.
12.2 т.
2.0 т.
0.0 т.
29.8 т.
18.0 т.
9.8 т.
2.0 т.
0.0 т.
29.8 т.
15.6 т.
2.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
29.6 т.
21.6 т.
2.0 т.
6.0 т.
0.0 т.
29.6 т.
14.6 т.
7.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
29.6 т.
15.6 т.
10.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
29.6 т.
18.0 т.
5.6 т.
4.0 т.
2.0 т.
29.6 т.
12.6 т.
5.0 т.
7.0 т.
5.0 т.
29.6 т.
17.0 т.
2.0 т.
4.5 т.
6.0 т.
29.5 т.
9.2 т.
17.3 т.
3.0 т.
0.0 т.
29.5 т.
18.0 т.
7.2 т.
2.0 т.
2.0 т.
29.2 т.
14.0 т.
8.2 т.
3.0 т.
4.0 т.
29.2 т.
15.2 т.
6.0 т.
7.0 т.
1.0 т.
29.2 т.
20.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
4.0 т.
29.2 т.
14.2 т.
3.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
29.2 т.
16.6 т.
2.0 т.
4.5 т.
6.0 т.
29.1 т.
17.6 т.
2.0 т.
9.5 т.
0.0 т.
29.1 т.
15.6 т.
4.8 т.
2.5 т.
6.0 т.
28.9 т.
20.0 т.
3.8 т.
4.0 т.
1.0 т.
28.8 т.
7.2 т.
15.4 т.
0.0 т.
6.0 т.
28.6 т.
12.0 т.
12.6 т.
4.0 т.
0.0 т.
28.6 т.
20.6 т.
1.0 т.
7.0 т.
0.0 т.
28.6 т.
19.8 т.
5.6 т.
0.0 т.
3.0 т.
28.4 т.
15.6 т.
2.0 т.
4.5 т.
6.0 т.
28.1 т.
16.0 т.
3.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
28.0 т.
13.0 т.
6.0 т.
7.0 т.
2.0 т.
28.0 т.
23.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
28.0 т.
18.0 т.
9.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
28.0 т.
13.0 т.
2.0 т.
9.0 т.
4.0 т.
28.0 т.
16.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
28.0 т.
14.0 т.
4.0 т.
10.0 т.
0.0 т.
28.0 т.
14.6 т.
4.8 т.
4.5 т.
4.0 т.
27.9 т.
16.4 т.
2.0 т.
3.5 т.
6.0 т.
27.9 т.
12.6 т.
9.2 т.
6.0 т.
0.0 т.
27.8 т.
15.2 т.
2.0 т.
6.5 т.
4.0 т.
27.7 т.
10.8 т.
7.4 т.
7.5 т.
2.0 т.
27.7 т.
17.6 т.
4.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
27.6 т.
12.6 т.
12.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
27.2 т.
16.2 т.
3.0 т.
8.0 т.
0.0 т.
27.2 т.
13.6 т.
2.0 т.
11.5 т.
0.0 т.
27.1 т.
17.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
27.0 т.
17.0 т.
3.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
27.0 т.
13.2 т.
5.2 т.
2.5 т.
6.0 т.
26.9 т.
13.0 т.
4.4 т.
4.5 т.
5.0 т.
26.9 т.
10.6 т.
9.2 т.
1.0 т.
6.0 т.
26.8 т.
14.2 т.
2.0 т.
10.5 т.
0.0 т.
26.7 т.
15.6 т.
1.0 т.
10.0 т.
0.0 т.
26.6 т.
12.6 т.
6.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
26.6 т.
16.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
26.6 т.
11.6 т.
6.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
26.6 т.
15.6 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
26.6 т.
13.6 т.
8.4 т.
4.5 т.
0.0 т.
26.5 т.
15.6 т.
6.2 т.
4.5 т.
0.0 т.
26.3 т.
16.2 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
26.2 т.
11.2 т.
5.0 т.
6.0 т.
4.0 т.
26.2 т.
15.2 т.
1.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
26.2 т.
12.2 т.
3.0 т.
5.0 т.
6.0 т.
26.2 т.
20.6 т.
2.0 т.
3.5 т.
0.0 т.
26.1 т.
17.6 т.
3.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
26.1 т.
20.6 т.
2.0 т.
3.5 т.
0.0 т.
26.1 т.
13.8 т.
9.2 т.
3.0 т.
0.0 т.
26.0 т.
15.6 т.
2.4 т.
6.0 т.
2.0 т.
26.0 т.
11.8 т.
7.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
25.8 т.
11.2 т.
8.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
25.8 т.
7.6 т.
8.2 т.
4.0 т.
6.0 т.
25.8 т.
12.2 т.
8.6 т.
2.0 т.
3.0 т.
25.8 т.
16.2 т.
5.0 т.
2.5 т.
2.0 т.
25.7 т.
8.0 т.
15.6 т.
0.0 т.
2.0 т.
25.6 т.
13.6 т.
7.0 т.
5.0 т.
0.0 т.
25.6 т.
16.6 т.
3.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
25.6 т.
7.2 т.
10.8 т.
2.5 т.
5.0 т.
25.5 т.
14.0 т.
8.0 т.
3.5 т.
0.0 т.
25.5 т.
11.6 т.
4.2 т.
3.5 т.
6.0 т.
25.3 т.
19.2 т.
3.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
25.2 т.
15.6 т.
1.0 т.
8.5 т.
0.0 т.
25.1 т.
16.6 т.
1.0 т.
7.5 т.
0.0 т.
25.1 т.
18.0 т.
2.0 т.
5.0 т.
0.0 т.
25.0 т.
11.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
25.0 т.
14.0 т.
3.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
25.0 т.
16.0 т.
3.0 т.
4.0 т.
2.0 т.
25.0 т.
11.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
25.0 т.
14.0 т.
2.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
25.0 т.
17.0 т.
3.0 т.
5.0 т.
0.0 т.
25.0 т.
8.0 т.
12.0 т.
1.0 т.
4.0 т.
25.0 т.
10.6 т.
11.8 т.
0.5 т.
2.0 т.
24.9 т.
13.6 т.
2.0 т.
9.0 т.
0.0 т.
24.6 т.
12.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
24.6 т.
11.0 т.
6.6 т.
1.0 т.
6.0 т.
24.6 т.
14.6 т.
2.0 т.
8.0 т.
0.0 т.
24.6 т.
10.0 т.
6.0 т.
4.5 т.
4.0 т.
24.5 т.
15.0 т.
3.4 т.
4.0 т.
2.0 т.
24.4 т.
12.0 т.
10.2 т.
2.0 т.
0.0 т.
24.2 т.
13.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
24.2 т.
14.0 т.
6.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
24.0 т.
16.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
24.0 т.
10.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
24.0 т.
6.2 т.
8.8 т.
3.0 т.
6.0 т.
24.0 т.
12.2 т.
6.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
23.7 т.
9.6 т.
9.0 т.
4.0 т.
1.0 т.
23.6 т.
12.6 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
23.6 т.
7.6 т.
10.8 т.
1.0 т.
4.0 т.
23.4 т.
15.2 т.
3.0 т.
5.0 т.
0.0 т.
23.2 т.
7.6 т.
2.0 т.
7.5 т.
6.0 т.
23.1 т.
12.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
23.0 т.
13.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
23.0 т.
14.0 т.
2.0 т.
7.0 т.
0.0 т.
23.0 т.
13.6 т.
7.4 т.
2.0 т.
0.0 т.
23.0 т.
14.0 т.
6.0 т.
1.0 т.
2.0 т.
23.0 т.
14.8 т.
2.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
22.8 т.
10.8 т.
1.0 т.
5.0 т.
6.0 т.
22.8 т.
10.6 т.
5.6 т.
2.5 т.
4.0 т.
22.7 т.
14.2 т.
2.0 т.
3.5 т.
3.0 т.
22.7 т.
18.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
22.6 т.
10.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
22.6 т.
14.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
22.6 т.
11.0 т.
5.0 т.
3.5 т.
3.0 т.
22.5 т.
12.2 т.
6.6 т.
3.5 т.
0.0 т.
22.3 т.
14.2 т.
2.0 т.
4.0 т.
2.0 т.
22.2 т.
2.0 т.
11.6 т.
2.5 т.
6.0 т.
22.1 т.
11.6 т.
2.0 т.
2.5 т.
6.0 т.
22.1 т.
11.0 т.
10.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
22.0 т.
18.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
22.0 т.
0.8 т.
14.2 т.
1.0 т.
6.0 т.
22.0 т.
16.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
22.0 т.
6.8 т.
12.0 т.
0.0 т.
3.0 т.
21.8 т.
9.6 т.
3.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
21.6 т.
11.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
21.6 т.
16.6 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
21.6 т.
11.6 т.
1.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
21.6 т.
13.0 т.
3.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
21.5 т.
9.2 т.
2.0 т.
6.0 т.
4.0 т.
21.2 т.
12.2 т.
2.0 т.
7.0 т.
0.0 т.
21.2 т.
16.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
21.2 т.
13.6 т.
2.0 т.
3.5 т.
2.0 т.
21.1 т.
4.0 т.
12.0 т.
0.0 т.
5.0 т.
21.0 т.
16.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
21.0 т.
16.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
21.0 т.
7.2 т.
11.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
20.7 т.
13.2 т.
2.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
20.7 т.
8.2 т.
3.0 т.
7.5 т.
2.0 т.
20.7 т.
9.2 т.
7.4 т.
0.0 т.
4.0 т.
20.6 т.
10.6 т.
6.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
20.6 т.
5.6 т.
6.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
20.6 т.
7.6 т.
8.0 т.
1.0 т.
4.0 т.
20.6 т.
7.2 т.
6.2 т.
1.0 т.
6.0 т.
20.4 т.
14.2 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
20.2 т.
13.2 т.
3.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
20.2 т.
11.6 т.
2.0 т.
4.5 т.
2.0 т.
20.1 т.
14.6 т.
3.5 т.
2.0 т.
0.0 т.
20.1 т.
17.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
20.0 т.
7.8 т.
1.0 т.
7.0 т.
4.0 т.
19.8 т.
9.2 т.
9.6 т.
1.0 т.
0.0 т.
19.8 т.
15.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
19.6 т.
13.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
19.6 т.
14.0 т.
2.0 т.
3.5 т.
0.0 т.
19.5 т.
15.6 т.
3.8 т.
0.0 т.
-0.0 т.
19.4 т.
12.2 т.
3.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
19.2 т.
8.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
19.0 т.
13.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
19.0 т.
14.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
18.6 т.
5.6 т.
10.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
18.6 т.
14.0 т.
2.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
18.5 т.
7.2 т.
5.2 т.
3.0 т.
3.0 т.
18.4 т.
8.8 т.
2.0 т.
5.5 т.
2.0 т.
18.3 т.
12.2 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
18.2 т.
7.6 т.
3.0 т.
7.5 т.
0.0 т.
18.1 т.
15.0 т.
1.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
18.0 т.
14.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
18.0 т.
6.2 т.
5.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
17.8 т.
8.8 т.
2.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
17.8 т.
12.0 т.
3.8 т.
2.0 т.
0.0 т.
17.8 т.
8.2 т.
7.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
17.7 т.
12.2 т.
3.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
17.7 т.
15.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
17.6 т.
13.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
17.6 т.
9.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
17.6 т.
7.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
17.6 т.
10.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
5.0 т.
17.6 т.
7.6 т.
5.8 т.
4.0 т.
-0.0 т.
17.4 т.
8.8 т.
5.6 т.
3.0 т.
-0.0 т.
17.4 т.
7.2 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
17.2 т.
7.6 т.
2.0 т.
4.5 т.
3.0 т.
17.1 т.
5.6 т.
2.0 т.
3.5 т.
6.0 т.
17.1 т.
7.2 т.
8.6 т.
1.0 т.
0.0 т.
16.8 т.
12.2 т.
2.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
16.7 т.
12.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
16.6 т.
13.6 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
16.6 т.
8.0 т.
3.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
16.5 т.
9.2 т.
0.0 т.
3.0 т.
4.0 т.
16.2 т.
11.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
16.2 т.
12.2 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
16.2 т.
12.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
16.0 т.
6.8 т.
2.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
15.8 т.
8.2 т.
2.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
15.7 т.
14.0 т.
1.0 т.
0.5 т.
0.0 т.
15.5 т.
10.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
15.2 т.
11.6 т.
2.0 т.
1.5 т.
0.0 т.
15.1 т.
6.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
3.0 т.
15.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
4.0 т.
15.0 т.
11.6 т.
1.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
14.6 т.
10.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
2.0 т.
14.6 т.
8.4 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
14.4 т.
5.2 т.
2.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
14.2 т.
10.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
14.0 т.
12.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
14.0 т.
6.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
14.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
14.0 т.
8.0 т.
3.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
14.0 т.
9.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
2.0 т.
13.6 т.
5.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
13.6 т.
8.2 т.
3.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
13.2 т.
9.2 т.
2.0 т.
1.0 т.
1.0 т.
13.2 т.
10.6 т.
2.0 т.
0.5 т.
0.0 т.
13.1 т.
5.6 т.
2.0 т.
3.5 т.
2.0 т.
13.1 т.
11.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
13.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
13.0 т.
10.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
13.0 т.
7.2 т.
2.0 т.
3.5 т.
-0.0 т.
12.7 т.
6.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
12.6 т.
7.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
-0.0 т.
12.2 т.
7.2 т.
1.0 т.
0.0 т.
4.0 т.
12.2 т.
10.2 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
12.2 т.
6.8 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
11.8 т.
6.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
11.6 т.
2.8 т.
6.0 т.
0.0 т.
2.0 т.
10.8 т.
7.2 т.
2.0 т.
1.0 т.
-0.0 т.
10.2 т.
7.2 т.
2.0 т.
1.0 т.
-0.0 т.
10.2 т.
6.0 т.
3.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
10.0 т.
6.6 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
9.6 т.
7.6 т.
1.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
9.6 т.
4.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
2.0 т.
8.0 т.
5.2 т.
1.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
7.2 т.
5.2 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
7.2 т.
4.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
7.0 т.
0.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
7.0 т.
1.6 т.
2.0 т.
1.0 т.
-0.0 т.
4.6 т.
0.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
1.2 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
3.2 т.