Резултати по институции

Резултати по институции от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4740 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4739 дни)
неотговорено (4739 дни)
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
отговорено (26 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4727 дни)
неотговорено (4727 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4747 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4745 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено (33 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (4731 дни)
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4733 дни)
отговорено (22 дни)
не е изпратено
неотговорено (4739 дни)
неотговорено (4739 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4732 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
отговорено (36 дни)
отговорено (89 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4744 дни)
неотговорено (4744 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4744 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4740 дни)
неотговорено (4740 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4739 дни)
неотговорено (4739 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4739 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4739 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4744 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4744 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4738 дни)
неотговорено (4733 дни)
отговорено (28 дни)
неотговорено (4738 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4738 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4738 дни)
неотговорено (4738 дни)
неотговорено (4738 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4738 дни)
неотговорено (4738 дни)
неотговорено (4738 дни)
неотговорено (4738 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4738 дни)
отговорено (18 дни)
неотговорено (4738 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4737 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4737 дни)
неотговорено (4737 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4737 дни)
отговорено (29 дни)
неотговорено (4736 дни)
неотговорено (4736 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4735 дни)
неотговорено (4735 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4733 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено (50 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4739 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4738 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4738 дни)
неотговорено (4736 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4736 дни)
неотговорено (4736 дни)
неотговорено (4736 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено (32 дни)
неотговорено (4734 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4733 дни)
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4730 дни)
неотговорено (4730 дни)
неотговорено (4730 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4727 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4727 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4727 дни)
неотговорено (4736 дни)
неотговорено (4736 дни)
неотговорено (4736 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4735 дни)
неотговорено (4735 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4735 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4734 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (35 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
неотговорено (4732 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4731 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (4728 дни)
неотговорено (4728 дни)
неотговорено (4728 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4727 дни)
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4746 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4746 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4746 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4746 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4746 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4746 дни)
неотговорено (4746 дни)