Резултати по институции

Резултати по институции от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4289 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4288 дни)
неотговорено (4288 дни)
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
отговорено (26 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4276 дни)
неотговорено (4276 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4296 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4294 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено (33 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (4280 дни)
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4282 дни)
отговорено (22 дни)
не е изпратено
неотговорено (4288 дни)
неотговорено (4288 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4281 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
отговорено (36 дни)
отговорено (89 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4293 дни)
неотговорено (4293 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4293 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4289 дни)
неотговорено (4289 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4288 дни)
неотговорено (4288 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4288 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4288 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4293 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4293 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4287 дни)
неотговорено (4282 дни)
отговорено (28 дни)
неотговорено (4287 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4287 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4287 дни)
неотговорено (4287 дни)
неотговорено (4287 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4287 дни)
неотговорено (4287 дни)
неотговорено (4287 дни)
неотговорено (4287 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4287 дни)
отговорено (18 дни)
неотговорено (4287 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4286 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4286 дни)
неотговорено (4286 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4286 дни)
отговорено (29 дни)
неотговорено (4285 дни)
неотговорено (4285 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4284 дни)
неотговорено (4284 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4282 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено (50 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4288 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4287 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4287 дни)
неотговорено (4285 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4285 дни)
неотговорено (4285 дни)
неотговорено (4285 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено (32 дни)
неотговорено (4283 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4282 дни)
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4279 дни)
неотговорено (4279 дни)
неотговорено (4279 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4276 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4276 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4276 дни)
неотговорено (4285 дни)
неотговорено (4285 дни)
неотговорено (4285 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4284 дни)
неотговорено (4284 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4284 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4283 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (35 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
неотговорено (4281 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (4277 дни)
неотговорено (4277 дни)
неотговорено (4277 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4276 дни)
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4295 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4295 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4295 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4295 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4295 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4295 дни)
неотговорено (4295 дни)