Резултати по институции

Резултати по институции от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (3986 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3985 дни)
неотговорено (3985 дни)
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
отговорено (26 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3973 дни)
неотговорено (3973 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (3993 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3991 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено (33 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (3977 дни)
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3979 дни)
отговорено (22 дни)
не е изпратено
неотговорено (3985 дни)
неотговорено (3985 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (3978 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
отговорено (36 дни)
отговорено (89 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (3990 дни)
неотговорено (3990 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3990 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3986 дни)
неотговорено (3986 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3985 дни)
неотговорено (3985 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3985 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3985 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3990 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3990 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3984 дни)
неотговорено (3979 дни)
отговорено (28 дни)
неотговорено (3984 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3984 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3984 дни)
неотговорено (3984 дни)
неотговорено (3984 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (3984 дни)
неотговорено (3984 дни)
неотговорено (3984 дни)
неотговорено (3984 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3984 дни)
отговорено (18 дни)
неотговорено (3984 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3983 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3983 дни)
неотговорено (3983 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (3983 дни)
отговорено (29 дни)
неотговорено (3982 дни)
неотговорено (3982 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3981 дни)
неотговорено (3981 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3979 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено (50 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3985 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3984 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3984 дни)
неотговорено (3982 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3982 дни)
неотговорено (3982 дни)
неотговорено (3982 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено (32 дни)
неотговорено (3980 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3979 дни)
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3976 дни)
неотговорено (3976 дни)
неотговорено (3976 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3973 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3973 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3973 дни)
неотговорено (3982 дни)
неотговорено (3982 дни)
неотговорено (3982 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3981 дни)
неотговорено (3981 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3981 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (3980 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (35 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
неотговорено (3978 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3977 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (3974 дни)
неотговорено (3974 дни)
неотговорено (3974 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (3973 дни)
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (3992 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3992 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3992 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3992 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3992 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (3992 дни)
неотговорено (3992 дни)