Резултати по институции

Резултати по институции от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4143 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4142 дни)
неотговорено (4142 дни)
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
отговорено (26 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4130 дни)
неотговорено (4130 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4150 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4148 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено (33 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (4134 дни)
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4136 дни)
отговорено (22 дни)
не е изпратено
неотговорено (4142 дни)
неотговорено (4142 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4135 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
отговорено (36 дни)
отговорено (89 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4147 дни)
неотговорено (4147 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4147 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4143 дни)
неотговорено (4143 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4142 дни)
неотговорено (4142 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4142 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4142 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4147 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4147 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4141 дни)
неотговорено (4136 дни)
отговорено (28 дни)
неотговорено (4141 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4141 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4141 дни)
неотговорено (4141 дни)
неотговорено (4141 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4141 дни)
неотговорено (4141 дни)
неотговорено (4141 дни)
неотговорено (4141 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4141 дни)
отговорено (18 дни)
неотговорено (4141 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4140 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4140 дни)
неотговорено (4140 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4140 дни)
отговорено (29 дни)
неотговорено (4139 дни)
неотговорено (4139 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4138 дни)
неотговорено (4138 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4136 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено (50 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4142 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4141 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4141 дни)
неотговорено (4139 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4139 дни)
неотговорено (4139 дни)
неотговорено (4139 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено (32 дни)
неотговорено (4137 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4136 дни)
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4133 дни)
неотговорено (4133 дни)
неотговорено (4133 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4130 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4130 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4130 дни)
неотговорено (4139 дни)
неотговорено (4139 дни)
неотговорено (4139 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4138 дни)
неотговорено (4138 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4138 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4137 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (35 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
неотговорено (4135 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4134 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (4131 дни)
неотговорено (4131 дни)
неотговорено (4131 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4130 дни)
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4149 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4149 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4149 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4149 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4149 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4149 дни)
неотговорено (4149 дни)