Резултати по институции

Резултати по институции от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4591 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4590 дни)
неотговорено (4590 дни)
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
отговорено (26 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4578 дни)
неотговорено (4578 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (4598 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4596 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено (33 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (4582 дни)
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4584 дни)
отговорено (22 дни)
не е изпратено
неотговорено (4590 дни)
неотговорено (4590 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4583 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
отговорено (36 дни)
отговорено (89 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4595 дни)
неотговорено (4595 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4595 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4591 дни)
неотговорено (4591 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4590 дни)
неотговорено (4590 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4590 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4590 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4595 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4595 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4589 дни)
неотговорено (4584 дни)
отговорено (28 дни)
неотговорено (4589 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4589 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4589 дни)
неотговорено (4589 дни)
неотговорено (4589 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (4589 дни)
неотговорено (4589 дни)
неотговорено (4589 дни)
неотговорено (4589 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4589 дни)
отговорено (18 дни)
неотговорено (4589 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4588 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4588 дни)
неотговорено (4588 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (4588 дни)
отговорено (29 дни)
неотговорено (4587 дни)
неотговорено (4587 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4586 дни)
неотговорено (4586 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4584 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено (50 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4590 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4589 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4589 дни)
неотговорено (4587 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4587 дни)
неотговорено (4587 дни)
неотговорено (4587 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено (32 дни)
неотговорено (4585 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (4584 дни)
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4581 дни)
неотговорено (4581 дни)
неотговорено (4581 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4578 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4578 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4578 дни)
неотговорено (4587 дни)
неотговорено (4587 дни)
неотговорено (4587 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4586 дни)
неотговорено (4586 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4586 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (4585 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (35 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
неотговорено (4583 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4582 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (4579 дни)
неотговорено (4579 дни)
неотговорено (4579 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4578 дни)
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (4597 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4597 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4597 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
неотговорено (4597 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (4597 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (4597 дни)
неотговорено (4597 дни)