Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Проучвания > 2013 година
Резултати по институции
отговорено (21 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено (20 дни)
отказ
отговорено (17 дни)
отказ
неотговорено (2474 дни)
отговорено (21 дни)
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено (28 дни)
получена информация
отговорено в срок
удължен срок
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
отговорено (46 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (17 дни)
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (21 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (17 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (16 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено (17 дни)
искане за разяснения
отговорено в срок
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
отказ
отговорено (15 дни)
отказ
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (44 дни)
получена информация
удължен срок
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (21 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (25 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
искане за разяснения
отговорено (34 дни)
получена информация
отговорено (39 дни)
получена информация
отговорено (20 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
искане за разяснения
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
неотговорено (2473 дни)
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено (22 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (2471 дни)
отговорено (15 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
удължен срок
искане за разяснения
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (2471 дни)
отговорено (24 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено (17 дни)
частичен достъп
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (2470 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (22 дни)
отказ
удължен срок
отговорено (29 дни)
отказ
удължен срок
отговорено (17 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено (15 дни)
отказ
отговорено (19 дни)
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (21 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (27 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено в срок
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (24 дни)
отказ
искане за разяснения
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (15 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (27 дни)
частичен достъп
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
неотговорено (2471 дни)
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (22 дни)
получена информация
неотговорено (2471 дни)
неотговорено (2471 дни)
неотговорено (2471 дни)
неотговорено (2470 дни)
отговорено (31 дни)
отказ
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (33 дни)
частичен достъп
неотговорено (2470 дни)
отговорено (43 дни)
отказ
искане за разяснения
неотговорено (2470 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2470 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (24 дни)
получена информация
неотговорено (2473 дни)
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2470 дни)
неотговорено (2473 дни)
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
неотговорено (2473 дни)
отговорено (17 дни)
получена информация
неотговорено (2473 дни)
удължен срок
неотговорено (2473 дни)
отговорено (21 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено (15 дни)
получена информация
искане за разяснения
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (2474 дни)
отговорено (16 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (24 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
отказ
искане за разяснения
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено (28 дни)
получена информация
отговорено (37 дни)
отговорено (21 дни)
отказ
отговорено (15 дни)
частичен достъп
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (30 дни)
частичен достъп
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
искане за разяснения
отговорено (15 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
искане за разяснения
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено (49 дни)
частичен достъп
неотговорено (2472 дни)
отговорено (16 дни)
частичен достъп
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (22 дни)
получена информация
отговорено в срок
отказ
искане за разяснения
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (21 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (2471 дни)
неотговорено (2471 дни)
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
искане за разяснения
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (19 дни)
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
отговорено (21 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
удължен срок
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (2472 дни)
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (32 дни)
получена информация
отговорено (40 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено (32 дни)
получена информация
искане за разяснения
отговорено (18 дни)
отказ
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено (32 дни)
отказ
удължен срок
отговорено в срок
отказ
отговорено (22 дни)
частичен достъп
отговорено (18 дни)
получена информация
удължен срок
отговорено (19 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено (28 дни)
частичен достъп
искане за разяснения
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
отказ
искане за разяснения
неотговорено (2466 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено (18 дни)
удължен срок
отговорено в срок
удължен срок
отговорено (16 дни)
отказ
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (22 дни)
отказ
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено (37 дни)
получена информация
отговорено (16 дни)
частичен достъп
отговорено (20 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
отказ
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (65 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (21 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2472 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
отказ
неотговорено (2471 дни)
неотговорено (2471 дни)
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (26 дни)
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2471 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (22 дни)
получена информация
отговорено (29 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2470 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2473 дни)
неотговорено (2473 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2470 дни)
отговорено (19 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (35 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено (31 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
удължен срок
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (79 дни)
получена информация
отговорено (18 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (2474 дни)
отговорено (33 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (28 дни)
получена информация
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация