Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Проучвания > 2013 година
Резултати по институции
отговорено (21 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено (20 дни)
отказ
отговорено (17 дни)
отказ
неотговорено (1840 дни)
отговорено (21 дни)
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено (28 дни)
получена информация
отговорено в срок
удължен срок
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
отговорено (46 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (17 дни)
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (21 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (17 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (16 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено (17 дни)
искане за разяснения
отговорено в срок
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
отказ
отговорено (15 дни)
отказ
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (44 дни)
получена информация
удължен срок
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (21 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (25 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
искане за разяснения
отговорено (34 дни)
получена информация
отговорено (39 дни)
получена информация
отговорено (20 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
искане за разяснения
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
неотговорено (1839 дни)
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено (22 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (1837 дни)
отговорено (15 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
удължен срок
искане за разяснения
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (1837 дни)
отговорено (24 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено (17 дни)
частичен достъп
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (1836 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (22 дни)
отказ
удължен срок
отговорено (29 дни)
отказ
удължен срок
отговорено (17 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено (15 дни)
отказ
отговорено (19 дни)
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (21 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (27 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено в срок
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (24 дни)
отказ
искане за разяснения
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (15 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (27 дни)
частичен достъп
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
неотговорено (1837 дни)
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (22 дни)
получена информация
неотговорено (1837 дни)
неотговорено (1837 дни)
неотговорено (1837 дни)
неотговорено (1836 дни)
отговорено (31 дни)
отказ
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (33 дни)
частичен достъп
неотговорено (1836 дни)
отговорено (43 дни)
отказ
искане за разяснения
неотговорено (1836 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1836 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (24 дни)
получена информация
неотговорено (1839 дни)
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1836 дни)
неотговорено (1839 дни)
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
неотговорено (1839 дни)
отговорено (17 дни)
получена информация
неотговорено (1839 дни)
удължен срок
неотговорено (1839 дни)
отговорено (21 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено (15 дни)
получена информация
искане за разяснения
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (1840 дни)
отговорено (16 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (24 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
отказ
искане за разяснения
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено (28 дни)
получена информация
отговорено (37 дни)
отговорено (21 дни)
отказ
отговорено (15 дни)
частичен достъп
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (30 дни)
частичен достъп
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
искане за разяснения
отговорено (15 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
искане за разяснения
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено (49 дни)
частичен достъп
неотговорено (1838 дни)
отговорено (16 дни)
частичен достъп
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (22 дни)
получена информация
отговорено в срок
отказ
искане за разяснения
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (21 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (1837 дни)
неотговорено (1837 дни)
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
искане за разяснения
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
искане за разяснения
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено (19 дни)
получена информация
отговорено в срок
отказ
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
отговорено (21 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
удължен срок
отговорено (15 дни)
получена информация
неотговорено (1838 дни)
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (32 дни)
получена информация
отговорено (40 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено (32 дни)
получена информация
искане за разяснения
отговорено (18 дни)
отказ
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено (32 дни)
отказ
удължен срок
отговорено в срок
отказ
отговорено (22 дни)
частичен достъп
отговорено (18 дни)
получена информация
удължен срок
отговорено (19 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено (28 дни)
частичен достъп
искане за разяснения
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
отказ
искане за разяснения
неотговорено (1832 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено (18 дни)
удължен срок
отговорено в срок
удължен срок
отговорено (16 дни)
отказ
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено (22 дни)
отказ
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено (37 дни)
получена информация
отговорено (16 дни)
частичен достъп
отговорено (20 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
отказ
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (65 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (21 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1838 дни)
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
отказ
неотговорено (1837 дни)
неотговорено (1837 дни)
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (26 дни)
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1837 дни)
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (22 дни)
получена информация
отговорено (29 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1836 дни)
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1839 дни)
неотговорено (1839 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1836 дни)
отговорено (19 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено (35 дни)
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено (31 дни)
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
удължен срок
отговорено (15 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (79 дни)
получена информация
отговорено (18 дни)
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
отказ
отговорено в срок
получена информация
отговорено (16 дни)
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
удължен срок
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено в срок
частичен достъп
отговорено в срок
получена информация
неотговорено (1840 дни)
отговорено (33 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация
отговорено (28 дни)
получена информация
отговорено (18 дни)
частичен достъп
отговорено (20 дни)
получена информация
отговорено в срок
получена информация