Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Проучвания > 2012 година
Резултати по институции
 
 
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2367 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2364 дни)
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (31 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2364 дни)
неотговорено (2364 дни)
неотговорено (2364 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (2361 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (23 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2364 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено (29 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2347 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2347 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (2344 дни)
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2360 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2360 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (23 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (25 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2349 дни)
неотговорено (2360 дни)
неотговорено (2367 дни)
неотговорено (2367 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2344 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено (22 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2365 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2351 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2343 дни)
неотговорено (2343 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено (63 дни)
неотговорено (2343 дни)
неотговорено (2343 дни)
неотговорено (2343 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2343 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2343 дни)
неотговорено (2343 дни)
неотговорено (2343 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2343 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (63 дни)
неотговорено (2343 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2343 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2350 дни)
отговорено (24 дни)
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2350 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2350 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2350 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2349 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2349 дни)
неотговорено (2349 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2349 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2348 дни)
неотговорено (2347 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2347 дни)
отговорено в срок
отговорено (88 дни)
неотговорено (2367 дни)
неотговорено (2364 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2349 дни)
неотговорено (2350 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2345 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2345 дни)
неотговорено (2345 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2345 дни)
неотговорено (2345 дни)
неотговорено (2345 дни)
неотговорено (2351 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2346 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2335 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2346 дни)
неотговорено (2346 дни)
неотговорено (2346 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2346 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
неотговорено (2346 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2346 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2356 дни)
отговорено (27 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2351 дни)
неотговорено (2351 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2347 дни)
отговорено (37 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (33 дни)
отговорено (21 дни)
неотговорено (2345 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2345 дни)
неотговорено (2345 дни)
неотговорено (2345 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2349 дни)
неотговорено (2360 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2360 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2360 дни)
неотговорено (2349 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2360 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2353 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2353 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2353 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2353 дни)
неотговорено (2353 дни)
неотговорено (2353 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2364 дни)
неотговорено (2364 дни)
неотговорено (2364 дни)
неотговорено (2361 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2361 дни)
неотговорено (2359 дни)
неотговорено (2358 дни)
неотговорено (2358 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2354 дни)
отговорено (57 дни)
неотговорено (2354 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2353 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2344 дни)
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2344 дни)
неотговорено (2344 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2344 дни)
неотговорено (2323 дни)
неотговорено (2344 дни)
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
неотговорено (2344 дни)
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2343 дни)
неотговорено (2343 дни)
неотговорено (2343 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2361 дни)
неотговорено (2361 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2353 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2352 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2343 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2344 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2351 дни)
неотговорено (2352 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2351 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2346 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (19 дни)
не е изпратено
неотговорено (2344 дни)