Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Проучвания > 2012 година
Резултати по институции
 
 
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2189 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2186 дни)
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (31 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2186 дни)
неотговорено (2186 дни)
неотговорено (2186 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (2183 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (23 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2186 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено (29 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2169 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2169 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (2166 дни)
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2182 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2182 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (23 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (25 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2171 дни)
неотговорено (2182 дни)
неотговорено (2189 дни)
неотговорено (2189 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2166 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено (22 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2187 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2173 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2165 дни)
неотговорено (2165 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено (63 дни)
неотговорено (2165 дни)
неотговорено (2165 дни)
неотговорено (2165 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2165 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2165 дни)
неотговорено (2165 дни)
неотговорено (2165 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2165 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (63 дни)
неотговорено (2165 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2165 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2172 дни)
отговорено (24 дни)
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2172 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2172 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2172 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2171 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2171 дни)
неотговорено (2171 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2171 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2170 дни)
неотговорено (2169 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2169 дни)
отговорено в срок
отговорено (88 дни)
неотговорено (2189 дни)
неотговорено (2186 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2171 дни)
неотговорено (2172 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2167 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2167 дни)
неотговорено (2167 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2167 дни)
неотговорено (2167 дни)
неотговорено (2167 дни)
неотговорено (2173 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2168 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2157 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2168 дни)
неотговорено (2168 дни)
неотговорено (2168 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2168 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
неотговорено (2168 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2168 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2178 дни)
отговорено (27 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2173 дни)
неотговорено (2173 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2169 дни)
отговорено (37 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (33 дни)
отговорено (21 дни)
неотговорено (2167 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2167 дни)
неотговорено (2167 дни)
неотговорено (2167 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2171 дни)
неотговорено (2182 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2182 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2182 дни)
неотговорено (2171 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2182 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2175 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2175 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2175 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2175 дни)
неотговорено (2175 дни)
неотговорено (2175 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2186 дни)
неотговорено (2186 дни)
неотговорено (2186 дни)
неотговорено (2183 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2183 дни)
неотговорено (2181 дни)
неотговорено (2180 дни)
неотговорено (2180 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2176 дни)
отговорено (57 дни)
неотговорено (2176 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2175 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2166 дни)
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2166 дни)
неотговорено (2166 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2166 дни)
неотговорено (2145 дни)
неотговорено (2166 дни)
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
неотговорено (2166 дни)
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2165 дни)
неотговорено (2165 дни)
неотговорено (2165 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2183 дни)
неотговорено (2183 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2175 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2174 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2165 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2166 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2173 дни)
неотговорено (2174 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2173 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2168 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (19 дни)
не е изпратено
неотговорено (2166 дни)