Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Проучвания > 2012 година
Резултати по институции
 
 
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2280 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2277 дни)
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (31 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2277 дни)
неотговорено (2277 дни)
неотговорено (2277 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (2274 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (23 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2277 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено (29 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2260 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2260 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (2257 дни)
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2273 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2273 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (23 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (25 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2262 дни)
неотговорено (2273 дни)
неотговорено (2280 дни)
неотговорено (2280 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2257 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено (22 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2278 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2264 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2256 дни)
неотговорено (2256 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено (63 дни)
неотговорено (2256 дни)
неотговорено (2256 дни)
неотговорено (2256 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2256 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2256 дни)
неотговорено (2256 дни)
неотговорено (2256 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2256 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (63 дни)
неотговорено (2256 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2256 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2263 дни)
отговорено (24 дни)
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2263 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2263 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2263 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2262 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2262 дни)
неотговорено (2262 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2262 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2261 дни)
неотговорено (2260 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2260 дни)
отговорено в срок
отговорено (88 дни)
неотговорено (2280 дни)
неотговорено (2277 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2262 дни)
неотговорено (2263 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2258 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2258 дни)
неотговорено (2258 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2258 дни)
неотговорено (2258 дни)
неотговорено (2258 дни)
неотговорено (2264 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2259 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2248 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2259 дни)
неотговорено (2259 дни)
неотговорено (2259 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2259 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
неотговорено (2259 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2259 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2269 дни)
отговорено (27 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2264 дни)
неотговорено (2264 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2260 дни)
отговорено (37 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (33 дни)
отговорено (21 дни)
неотговорено (2258 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2258 дни)
неотговорено (2258 дни)
неотговорено (2258 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2262 дни)
неотговорено (2273 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2273 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2273 дни)
неотговорено (2262 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2273 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2266 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2266 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2266 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2266 дни)
неотговорено (2266 дни)
неотговорено (2266 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2277 дни)
неотговорено (2277 дни)
неотговорено (2277 дни)
неотговорено (2274 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2274 дни)
неотговорено (2272 дни)
неотговорено (2271 дни)
неотговорено (2271 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2267 дни)
отговорено (57 дни)
неотговорено (2267 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2266 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2257 дни)
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2257 дни)
неотговорено (2257 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2257 дни)
неотговорено (2236 дни)
неотговорено (2257 дни)
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
неотговорено (2257 дни)
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2256 дни)
неотговорено (2256 дни)
неотговорено (2256 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2274 дни)
неотговорено (2274 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2266 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2265 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2256 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2257 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2264 дни)
неотговорено (2265 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2264 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2259 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (19 дни)
не е изпратено
неотговорено (2257 дни)