Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Проучвания > 2012 година
Резултати по институции
 
 
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2463 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2460 дни)
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (31 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2460 дни)
неотговорено (2460 дни)
неотговорено (2460 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (2457 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (23 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2460 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено (29 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2443 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2443 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (2440 дни)
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2456 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2456 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (23 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (25 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2445 дни)
неотговорено (2456 дни)
неотговорено (2463 дни)
неотговорено (2463 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2440 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено (22 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2461 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2447 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
отговорено (18 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2439 дни)
неотговорено (2439 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено (63 дни)
неотговорено (2439 дни)
неотговорено (2439 дни)
неотговорено (2439 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2439 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2439 дни)
неотговорено (2439 дни)
неотговорено (2439 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2439 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (63 дни)
неотговорено (2439 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2439 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2446 дни)
отговорено (24 дни)
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2446 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2446 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2446 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2445 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2445 дни)
неотговорено (2445 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2445 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2444 дни)
неотговорено (2443 дни)
отговорено (24 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2443 дни)
отговорено в срок
отговорено (88 дни)
неотговорено (2463 дни)
неотговорено (2460 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2445 дни)
неотговорено (2446 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2441 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2441 дни)
неотговорено (2441 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2441 дни)
неотговорено (2441 дни)
неотговорено (2441 дни)
неотговорено (2447 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
неотговорено (2442 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2431 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (2442 дни)
неотговорено (2442 дни)
неотговорено (2442 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2442 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
неотговорено (2442 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2442 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2452 дни)
отговорено (27 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2447 дни)
неотговорено (2447 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2443 дни)
отговорено (37 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (33 дни)
отговорено (21 дни)
неотговорено (2441 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2441 дни)
неотговорено (2441 дни)
неотговорено (2441 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2445 дни)
неотговорено (2456 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2456 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2456 дни)
неотговорено (2445 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2456 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2449 дни)
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2449 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2449 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2449 дни)
неотговорено (2449 дни)
неотговорено (2449 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2460 дни)
неотговорено (2460 дни)
неотговорено (2460 дни)
неотговорено (2457 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2457 дни)
неотговорено (2455 дни)
неотговорено (2454 дни)
неотговорено (2454 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2450 дни)
отговорено (57 дни)
неотговорено (2450 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2449 дни)
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2440 дни)
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2440 дни)
неотговорено (2440 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (2440 дни)
неотговорено (2419 дни)
неотговорено (2440 дни)
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
отговорено (27 дни)
неотговорено (2440 дни)
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2439 дни)
неотговорено (2439 дни)
неотговорено (2439 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2457 дни)
неотговорено (2457 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2449 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2448 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2439 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2440 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2447 дни)
неотговорено (2448 дни)
отговорено в срок
неотговорено (2447 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (2442 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (19 дни)
не е изпратено
неотговорено (2440 дни)