Прозрачност и мълчание

Прозрачност и мълчание. Проучване на законите и практиките за достъп до информация в 14 страни
   
Докладът, публикуван от ПДИ на български език през 2007 г., подробно представя резултатите от проучването, направено от Правна инициатива на Отворено общество и нейните партньори, за да разкрие как правителствените служби и агенции в 14 държави отговарят на специфични заявления за достъп до информация. Участниците в проучването подадоха заявления за достъп до информация до службите на правителствени органи и агенции.
Правна инициатива и партньорите оцениха и анализираха отношението към лицата, подали заявления, начина, по който държавните служители и агенции са отговорили, характера и качеството на отговорите.