Проекти

Начало

 

 

Анкета

“Институциите и ЗДОИ през 2009“

146 журналисти от централни и местни медии участваха в годишната анкета на ПДИ “Институциите и ЗДОИ през 2009“. Представителите на 76 медии от 31 града оцениха как 64 учреждения и фирми са работили по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в изминалата година.

Ето резултатите от анкетата и преглед в информационния бюлетин за месец декември.

НАЙ-ДОБРЕ РАБОТЕЩИ ИНСТИТУЦИИ
Община
97 т.
Областна дирекция на МВР
44 т.
Областна администрация
38 т.
Окръжен съд (общо)
24 т.
Окръжна прокуратура
20 т.
Регионална инспекция за опазване и контрол на общестевното здраве (РИОКОЗ)
18 т.
Национална агенция за приходите
15 т.
Регионално управление на образование (РУО)
15 т.
Районна прокуратура
15 т.
Дирекция "Социално подпомагане"
14 т.
Бюро по труда
13 т.
Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)
10 т.
Районен съд (общо)
9 т.
Областно пътно управление
8 т.
Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)
6 т.
Административен съд
5 т.
Териториални звена на Национална ветеринарномедицинска служба (НВМС)
5 т.
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
4 т.
Териториални звена на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)
3 т.
"Морска администрация"
3 т.
Национален статистически институт
3 т.
Апелативен съд
3 т.
Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)
3 т.
Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване"
3 т.
Електроснабдяване (общо)
2 т.
Областна дирекция "Земеделие и гори"
2 т.
Дирекция Национален парк - Габрово, Централен балкан
2 т.
Общински съвети (общо)
2 т.
Комисия за защита на потребителите
2 т.
Югозападен университет "Неофит Рилски
2 т.
Басейнова дирекция
2 т.
Американски университет
2 т.
Агенция "Пътна инфраструктура"
1 т.
Регионална Дирекция за национален строителен контрол
1 т.
Агенция за държавна финансова инспекция
1 т.
Регионална митническа дирекция
1 т.
Национален осигурителен институт
1 т.
Държавна агенция „Архиви“
1 т.
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
1 т.
Пътна полиция (КАТ)
1 т.
Държавна автомобилна инспекция (ДАИ)
1 т.
1 т.
Агенция по рибарство и аквакултури
1 т.
НАЙ-ЗЛЕ РАБОТЕЩИ ИНСТИТУЦИИ
Община
-43 т.
Областна дирекция на МВР
-21 т.
Областна администрация
-18 т.
Регионална Дирекция за национален строителен контрол
-17 т.
Регионална инспекция за опазване и контрол на общестевното здраве (РИОКОЗ)
-15 т.
Окръжен съд (общо)
-15 т.
Областна дирекция "Земеделие и гори"
-14 т.
Областно пътно управление
-14 т.
Окръжна прокуратура
-13 т.
Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)
-13 т.
Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)
-12 т.
Районна прокуратура
-11 т.
Районен съд (общо)
-10 т.
ДФ "Земеделие"
-10 т.
Национална агенция за приходите
-9 т.
Дирекция "Социално подпомагане"
-6 т.
Общински съвети (общо)
-6 т.
Териториални звена на Национална ветеринарномедицинска служба (НВМС)
-6 т.
Бюро по труда
-6 т.
Регионално управление на образование (РУО)
-5 т.
Комисия за защита на потребителите
-4 т.
Агенция "Митници"
-4 т.
Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване"
-4 т.
Топлофикация София
-3 т.
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
-3 т.
Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"
-3 т.
Басейнова дирекция
-2 т.
Агенция за държавни вземания
-2 т.
-2 т.
Гранична полиция
-2 т.
Агенция за държавна финансова инспекция
-2 т.
Сметна палата
-2 т.
Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" - Враца
-1 т.
Национален статистически институт
-1 т.
Изпълнителна агенция по лозата и виното
-1 т.
Национален осигурителен институт
-1 т.
Илиана Лакова
-1 т.
Областна пробационна служба
-1 т.
Женски затвор
-1 т.
Териториални звена на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)
-1 т.
Окръжна следствена служба
-1 т.
Югозападен университет "Неофит Рилски
-1 т.
Апелативна прокуратура
-1 т.
Общо анкетирани: 146
Посочени добре работещи институции: 234
Посочени зле работещи институции: 196

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 18.01.2010• © 1999 Copyright by Interia & AIP