Указател

Начало

 

 

Указател

Благоевград Код за телефонно избиране – 073
Координатор на ПДИ – Владимир Симеонов – тел. 34 986

Областна управа Благоевград:
Тел. 073 88-23-13
Община Благоевград:
Тел. 073 88-51-99
РДВР Благоевград:
Тел. 073 66-367
Митница Благоевград:
Тел. 073 471 38 в. 114, 073 812 63
РИОСВ:
Тел. 073 88-51-59
РЗОК:
Тел. 073 88-300-475
ХЕИ:
Тел. 3-91-09
Териториална данъчна дирекция:
Тел. 073 88-92-05
Регионална инспекция -МОН:
Тел. 073 88-52-65
Бюро по труда Благоевград:
Тел. 073 3-91-81 и 3-91-82

За началото на страницата

Бургас Код за телефонно избиране – 056
Координатор на ПДИ - Радка Балева - Тел. 844 265

Областна управа - Бургас:
Тел. 056 841 123 841307
Община - Бургас:
Тел. 056-843 016
НХК Бургас:
Тел. 056-800 981
Пристанище Бургас:
Тел. 0888 636 996
Летище Бургас:
Тел. 056-801 621
Митница Бургас:
Тел. 056-45 872
Дирекция морска администрация:
Тел. 056-48 542
РДВР Бургас:
Тел. 056-800 291
Държавен ветеринарно санитарен контрол Бургас:
Тел. 056-35 993
РИОСВ Бургас:
Тел. 056-36 068

За началото на страницата

Варна Код за телефонно избиране – 052
Координатор на ПДИ – Бистра Варнева – тел. 088-772 261

Областна управа:
Тел. 052-600 617; Email – press.varna@bta.bg
Община Варна:
Тел. 052-221 069; факс 052-605-757; 600-616
РДВР:
Тел. 052-614-305 (директор); 052-614-332 (пресслужба)
РИОСВ Варна
Тел. директор - 052-634 581, секретар - 052-634 579, факс -052-634593
Пристанище Варна:
Тел. 052-692-232; факс 052-632 953
Параходство БМФ Варна:
Тел. директор - 633-100; фaкс 051-633-033
Районна инспекция по рибарство Варна:
Тел. директор - 052-603500
Морски спасителен център Варна:
Тел. 052-633 067
Морска администрация Районна дирекция Варна:
Тел. 052-225 409
Районна инспекция по труда Варна:
Тел. 052-612-946
РУ "Социално осигуряване" Варна:
Тел. 052-663200
Регионална служба по заетостта Варна:
Тел. 052-612836
РЗОК Варна:
Тел. 052-68-90-72, 052-68-90-48
Пристанищна администрация Варна
Тел. 052-633261

За началото на страницата

Велико Търново Код за телефонно избиране – 062
Координатор на ПДИ - Светослав Стефанов - Тел.: 062/ 600-791, 0888 658 038

Община - Велико Търново:
Тел. 062- 619 307
Областна управа Велико Търново:
Тел. 062 - 600 834
НВУ "В. Левски" Велико Търново:
Тел. 062/618822, 606661
Факс: 062/618899
E-mail: nvu@nvu.bg
РДВР Велико Търново:
Тел. 062-630 184 и 263 226
Регионална здравно-осигурителна каса Велико Търново:
Тел. 062 611 252
РИОСВ Велико Търново:
Тел. директор - 062-620 351

За началото на страницата

Видин Код за телефонно избиране - 094
Координатор на ПДИ - Анелия Асенова – тел. 0899 842 201

Областна управа Видин:
Тел. 094-601 101, 605 742
РДВР Видин:
Тел. 094-218-335
Митница Видин:
Тел. 094 - 605 651, 600 533
Община Видин:
Тел. 094 - 216 339
РЗОК Видин
Тел. 094 601 333

За началото на страницата

Враца Код за телефонно избиране - 092

Областна управа- Враца:
Тел. 092 661 429 E-mail: b.toncheva@m-real.net
РДВР - Враца:
Тел. 092-282 590, факс 092-282590 092-200 15
РИОСВ Враца
Тел. 092 663 165, riosv_vr@m-real.net
Бюро по труда Враца
Тел. 092 622 215, Е-mail: bt505@m-real.net
АЕЦ - Козлодуй:
Тел. 0973 - 72 100, факс 09737-23 39

За началото на страницата

Габрово Код за телефонно избиране – 066
Координатор на ПДИ - Петър Симеонов - Тел. 805 586

Община Габрово:
Тел. 066-26591
Областна управа Габрово:
Тел. 066-800396
РДВР Габрово:
Тел. 066-800812
Гражданска защита Габрово:
066-800380
Топлофикация Габрово:
Тел. 066-23 362
РЗОК
Тел. 066-24773 в. 237
Бюро по труда
Тел. 066-20381

За началото на страницата

Добрич Код за телефонно избиране – 058
Координатор на ПДИ - Кръстина Маринова Тел. 604 613

Община Добрич:
Тел. 058-600 416
Областна управа Добрич:
Тел. 058- 600 249
РДВР Добрич:
Тел. 058- 600 964
Данъчна дирекция:
Тел. 058- 600 853
Бюро по труда:
Тел. 058- 602 631

За началото на страницата

Кърджали Код за телефонно избиране - 0361
Координатор на ПДИ - Вълчо Милчев - Тел. 25 701

Община Кърджали:
Тел. 0361-35 594, факс 0361-27 709, номератор 64121
Областна управа:
Тел. 0361 60166, номератор 21793
РДВР:
Тел. 0361-61509, номератор 65701
РЗОК:
Тел. 0361- 62053

За началото на страницата

Кюстендил Код за телефонно избиране - 078
Координатор на ПДИ Елица Иванова - Тел. 22 255

Областна управа:
Тел. 078 50283
Община Кюстендил:
Тел. 078 22640
РДВР:
Тел. 078 51500
РПУ Дупница:
Тел. 098 705371
Митница:
Тел. 0889532684
ХЕИ:
Тел. 078 211 215, 48387
ТДД:
Тел. 078/59109, 048 828 413
РЦЗ:
Тел. 098 869 318
Районна Прокуратура:
Тел. 0888860479
Регионално управление на горите:
Тел. 098 596 878

За началото на страницата

Ловеч Код за телефонно избиране 068
Координатор на ПДИ - Стела Бочева - Тел. 600 090

Областна управа Ловеч:
Тел. 068 600 180
Община Ловеч:
Тел. 068 601 377
РДВР Ловеч:
Тел. 068 600 498
РЗОК Ловеч:
Тел. 068 601 761 в. 170
ТДД Ловеч:
Тел. 068 685 110
ХЕИ Ловеч:
Тел. 068 601 518
Бюро по труда Ловеч:
Тел. 068 2 46 98

За началото на страницата

Монтана Код за телефонно избиране – 096
Координатор на ПДИ Любомир Йорданов - Тел. 300 157

Областна управа Монтана:
Тел/факс 096 - 300717
Общинa Монтана:
Тел. 096-300433
РДВР Монтана:
Тел/факс - 096- 301616
Митница Лом:
Тел. 0971 - 24 102
РЗОК Лом:
Тел. 096- 303020
Бюро по труда:
Тел. 096- 42528

За началото на страницата

Пазарджик Код за телефонно избиране – 034
Координатор на ПДИ - Теодора Христова - Тел. 0887 768 631

Областна администрация:
Тел. 034 400032
Община Пазарджик:
Тел. 034 445055
Общински съвет Пазарджик:
Тел. 034- 28 253; 33 5440
РДВР Пазарджик:
Тел. 034-442240
РЗОК Пазарджик:
Тел. 034 402 105
ТДД:
Тел. 446097, GSM 048/811250
РИОСВ:
GSM 0888751065

За началото на страницата

Перник Код за телефонно избиране - 076
Координатор на ПДИ Илияна Иванова - Тел. 601 372

Областна управа Перник:
Тел. 076 600 255, 601001
Община Перник:
Тел. 076 684290
РДВР Перник:
Тел. 076 68831
ХЕИ Перник:
Тел. 076 601 881
РЗОК Перник:
Тел. 076 649210
Бюро по труда Перник:
Тел. 076 601400

За началото на страницата

Плевен Код за телефонно избиране 064
Координатор на ПДИ - Никодим Даневски - Тел. 0888 302 564

Областна управа Плевен:
Тел. 064-880 101
Община Плевен:
Тел. 064-22 539
РДВР Плевен:
Тел. 064-800 443
Бюро по труда-Плевен:
Тел. 064/ 801 098
Инспекция по труда-Плевен:
Тел. 064/ 801 572
Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен:
Тел. 064 806 998
РИОСВ - Плевен:
Тел. 064 806 978

За началото на страницата

Пловдив Код за телефонно избиране 032
Координатори на ПДИ: Веселка Венкова - Тел. 0888 978 170
Галина Константинова - Тел. 032 603 409

Община Пловдив:
Тел. 032 634 060
РДВР Пловдив:
Тел. 032 626 601
Прокуратура Пловдив:
Тел. 032 600 428
Пловдивски затвор:
Тел. 032 771 295
ХЕИ Пловдив:
Тел. 032 643 419
Районен съд Пловдив:
Тел. 032 632207

За началото на страницата

Разград Код за телефонно избиране – 084
Регионален координатор на ПДИ - Стела Ковачева - Тел. 43 773

Областна Управа Разград:
Тел. 084 306-225
Община Разград:
Тел. 084 660-184
РДВР Разград:
Тел. 084 4-22-67
РЗОК:
Тел. 084 660683

За началото на страницата

Русе Код за телефонно избиране 082
Регионален координатор на ПДИ – Цветана Ненова– тел. 232 226, 276 894

Областна управа:
Директор на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" тел. 082 81 22 06, факс: 23 57 51; e-mail: governor@elits.rousse.bg
Община:
082 82 23 84, факс: 222 739 e-mail: secretar@rousse.bg
Отдел "Връзки с обществеността" 082 82 23 83; e-mail: vr@rousse.bg
Общински съвет:
Председател - 082 23 37 38, факс: 82 31 97
РДВР:
Централа 082 88291
Началник на група "Превенция на престъпността и връзки с обществеността" тел. 082 23 90 20, www.police.rousse.bg
Районно митническо управление:
Говорител - 082 44 99 98, факс: 84 45 71; e-mail: rmu_rousse@elits.rousse.bg
Регионална служба по заетостта:
Завеждащ "Връзки с обществеността" 082 22 25 11; e-mail: rsz_ruse@rs.bia.bg.com
Пристанищен комплекс:
Говорител - 082 22 78 66, факс: 23 23 46; e-mail: pk@elits.rousse.bg
Русенски университет:
Адрес: 7000 Русе, ул. "Студентска" 8
Говорител - 082 / 45 31 43; e-mail: ird@ru.acad.bg
Регионална инспекция по околната среда и водите:
Директор - 082 27 80 28

За началото на страницата

Силистра Код за телефонно избиране - 086
Координатор на ПДИ Йордан Георгиев - 0898 583 805

Община Силистра:
Тел. 086 23141
Областна управа Силистра:
Тел. 086 820900
РДВР Силистра:
Тел. 086 23831, 23917
Митница Силистра:
Тел. 086 820 005
PЗОК Силистра:
Тел. 086 820 097
Бюро по трудо Силистра:
Тел. 086 287 03

За началото на страницата

Сливен Код за телефонно избиране – 044
Координатор на ПДИ - Веселина Седларска - Тел. 625 605

Областна управа:
Тел. 044-66 32 02
Община Сливен:
Тел. 044-66 31 44
РДВР:
Тел. 044-66 28 20
Бюро по труда:
Тел. 044-27 283
Гарнизонен клуб Сливен:
Тел. 044-62 27 57, 62 40 92
Регионална здравноосигурителна каса:
Тел. 044 62 28 77, 66 28 42
Регионален център по здравеопазване:
Тел. 044 62 40 93 /централа/ или 62 51 23 /факс/

За началото на страницата

Смолян Код за телефонно избиране – 0301
Регионален координатор на ПДИ - Валентин Хаджиев - Тел. 63 808

Областна управа Смолян:
Тел. 0301 60192, 098 678218
Община Смолян:
Тел. 0301 361 63, 23216
РДВР Смолян:
Тел. 0301 62610, 098 721083
ХЕИ Смолян:
Тел. 0301 62038
РЗОК Смолян:
Тел. 0301 -62525
Районен съд Смолян:
Тел. 0888 588416
РИОСВ Смолян:
Тел. 0301 62670
Инспекторат по образованието Смолян:
Тел. 0301 62453

За началото на страницата

Стара Загора Код за телефонно избиране – 042
Координатор на ПДИ - Христо Христов - Тел. 622 477

Областна управа Стара Загора:
Тел. 042 0887812333
Община Стара Загора:
Тел. 042 601 540 и 614 640
РДВР Стара Загора:
Тел. 042-26 437
Община Казанлък:
Тел. 0431-24 552
Община Раднево:
Тел. 0417-51 95
Тракийски университет Стара Загора:
Тел. 042-76 141

За началото на страницата

Търговище Код за телефонно избиране – 0601
Регионален координатор на ПДИ - Янета Димитрова - Тел. 69 265

Областна управа Търговище:
Тел. 0601 6 42 28
Община Търговище:
Тел. 0601 62213
РДВР Търговище:
Тел. 0601 26577; 0601 24451; 0601 6 44 51
РИОСВ Търговище:
Тел. 0601 5 6060
РЗОК:
Тел. 06016 40 03
Териториална данъчна дирекция:
Тел. 0601 6 90 15
Бюро по труда:
Тел. 0601 6 33 60
ХЕИ Търговище:
Тел. 0601 2 37 00

За началото на страницата

Хасково Код за телефонно избиране –038
Координатор на ПДИ - Богдана Галева - Тел. 624 378

Областна управа Хасково:
Тел. 038-660 083
Община Хасково:
Тел. 038 664 191
РДВР Хасково:
Тел. 038 665 234
Митница Свиленград:
Тел. 032 606 282

За началото на страницата

Шумен Код за телефонно избиране - 054
Координатор Божидара Димова - Тел. 832 372

Община Шумен:
Тел. 054-800 624
Областна управа Шумен:
Тел. 054-830 803
РДВР Шумен:
Тел. 054-800 676
Многопрофилна болница за активно лечение Шумен:
Тел. 054-800 733

Ямбол Код за телефонно избиране – 046
Координатор на ПДИ - Дияна Иванова - Тел. 662 121

Областна управа Ямбол:
Тел. 046 686 810, 046 686 819
Община Ямбол:
Тел. 046 662 87, 046 681 209
РДВР Ямбол:
Тел. 046 63 330, 046 662 008
РЗОК Ямбол:
Тел. 046 685 011, 685 071
Бюро по труда Ямбол:
Тел. 046 662 464


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.07.2005• © 1999 Copyright by Interia & AIP