Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Тайните
Служебна тайна

Служебната тайна  е регламентирана общо с чл. 26 от Закона за защита на класифицираната информация. Според тази норма служебна тайна може да бъде въвеждана само със закон. На основата на определени със закон категории информация, подлежаща на класифициране като служебна тайна, ръководителите на т.н. организационни единици одобряват конкретни списъци за конкретната институция.

 

Списъците трябва да са публични.

 

Задължителни указания на Държавната комисия по сигурността на информацията относно класифицирането като служебна тайна