Фондация Програма Достъп до Информация
Употребата на ограничението "подготвителни документи" от администрацията, за да обоснове откази на информация доведе до правни спорове, които доведоха до по-прецизното очертаване на пределите на приложимостта му в редица съдебни решения. 
 
Такива са:
 
Делото на Йордан Тодоров, журналист  от в. “168 часа” срещу отказ на Министъра на вътрешните работи да предостави информация за отдаването под наем и последващата продажба на жилище от ведомствения жилищен фонд на министерството.
 
Делото на Екологично сдружение "За Земята" срещу отказ на Министерство на околната среда и водите да предостави достъп до копия от протоколите от обществени обсъждания, проведени в рамките на Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) на проекти и дейности.
 
Делото Антон Герджиков срещу отказ Министерство на външните работи да предостави информация за позицията и предприетите действия от страна на българските държавни органи по повод демонтирането на паметника на хан Аспарух в Украйна.