Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Тайните
Подготвителни документи

Едно от ограниченията на правото на достъп до информация е свързано с т.нар "подготвителни документи" - чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация.

Според формулировката в нормата достъпът до служебна обществена информация може да бъде отказан, когато тя:

 

е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);

 

Според ЗДОИ това ограничение не може да трае повече от 2 години след създаването на информацията.