Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Тайните
Лични данни

Законът за достъп до обществена инфрмация (ЗДОИ) позволява ограничаване на правото на достъп до иформация за защита на друго основно право – защитата на личните данни. Такива данни са адресът на дадено лице, неговата етническа принадлежност, здравословно състояние, имуществено състояние и въобще всяка информация, която може да го идентифицира.

 

ЗДОИ задължава институциите да предоставят частичен достъп до информацията, след заличаване на съответните лични данни.   

 

Повече информация може да намерите в специалната ни секция „Лични данни”, където сме публикували релевантни нормативни документи, коментари на интересни случаи, свързани с неприкосновеността на личната сфера, както и отговори на най-често задаваните въпроси.