Програма Достъп до Информация
 ПДИ  РадиоNET  Начало  Архив  
  Слушайте ни всеки понеделник от 19 часа в ефира на РадиоNET  
  Tази седмица
   :: Темата
   :: Новините
   :: Гостите
   :: Ви питаме

Предавания
   :: В аванс
   :: 04.07.2005
   :: 27.06.2005
   :: Архив

 

Предаване от 16.05.2005:

Седмични новини

Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол представи проект на Вътрешна инструкция за предоставяне на достъп до информация, изготвена със съдействието на експерти от Програма Достъп до Информация. Документът бе обсъден на работна среща, организирана от Инициатива “Отворено управление”, в която взеха участие служители от регионални звена на АДВФК проведена на 12 и 13 май в Пловдив.

На 17.05.2005 г. от 11 ч. в Софийски градски съд ще се гледа дело срещу мълчалив отказ на Главния прокурор. Жалбата е подадена през лятото на 2003 г. след като Никола Филчев не предостави копие от Правилника за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата и движението на документооборота. Нежеланието, първоначално на прокуратурата, а после и на Софисйки градски съд, да разгледа по същество делото, доведоха до забавянето му с година и половина. Междувременно Върховният административен съд (ВАС) два пъти отмени определения на Софисйки градски съд за прекратяването на делото.

На 18 май 2005г Софийският градски съд ще разгледа жалба срещу отказ на Министерството на правосъдието да предостави информация за проектите, по които се финансира съдебната реформа в България. Отказът бе мотивиран с това, че липсвало съгласие на третите лица – международни финансиращи институции, като фондовете на ЕС и Световната банка, за предоставяне на исканата информация. Според правилата за прозрачност на тези институции обаче, проектите не са тайна, така че остава съмнението дали изобщо някой е питал тези институции за тяхното съгласие.

На 11 май тричленен състав на Върховния административен съд постанови връщане на още две дела за достъп до информация за разглеждане по същество от Разградския окръжен съд. Делата са заведени от Център за неправителствени организации Разград срещу мълчаливи откази на кмета на града. Преди няколко седмици върховните магистрати върнаха по същия начин още три подобни дела. Съдиите се обединиха около становището, че след като всеки човек има право на достъп до информация, а сдруженията се състоят от хора, то и сдружението има право на достъп, без да доказва, че съществува.

Върховният административен съд ще създава архив на делата. Промяната е въведена с приемане Правилника за организация на администрацията на ВАС и от необходимостта за реформа в работата на институцията във връзка с европейските стандарти, заяви зам. председателят на съда Стефка Стоева. Досега ВАС не е пазил приключилите дела. Нарасналият брой случаи, в които Върховният съд е единствена инстанция, доведе до необходимостта от архивиране на документацията. Правилникът на ВАС предвижда и създаване на хранилища за доказателствата.

1400 страници документи от архива на МВР бяха разсекретени и публикувани в СД-ром издание озаглавено ”Българските специални служби през годините на Студената война.” Специалисти по история и читатели, които проявяват интерес към свидетелствата на епохата, могат да се запознаят с неизвестна информация за сътрудничеството на българските специални служби и сродните им организации от държавите от Варшавския договор, както и с извадки от нашумели следствени дела, сред които т.нар.”Български чадър” и ”Българската следа” в атентата срещу покойния папа Йоан Павел II.

Приемането на Закон за свобода на информацията в Германия бе отложено отново. По време на парламентарния дебат представители на застрахователните компании, на Министерството на здравеопазването и Парламентарната здравна комисия са се противопоставили на приемането на закон, позволяващ достъп до информация. Според тях законът ще даде достъп на фармацевтични фирми и конкурентни застрахователи до личните медицински данни на гражданите. Въпреки уверението на експерти, че строги постановления в закона ще гарантират защитата на лични данни и търговската тайна, въпросът е снет от дневния ред на Бундестага. Германия е единствената западноевропейска държава без действащо законодателство в областта на достъпа до информация.

  Екип
   :: ПДИ
   :: РадиоNET
   :: Водещ
   :: Webmaster

  Контакти
   :: Връзка с предаването
   :: Гореща линия
   :: forum
   :: Въпроси
контакти | за нас | webmaster