КТБ - какво се случи?

Фалитът на КТБ…
… е най-големият в историята на България. Отписаните активи са на стойност от 4.22 млрд лв., което се равнява на около 5% от годишния национален доход. Преведено към размера на икономиката на САЩ, това би се равнявало на близо трилион долара.
 
Затова три български неправителствени организации – Център за либерални стратегии, Асоциация „Прозрачност без граници“ и Програма Достъп до Информация обединиха усилия, за да помогнат създаването на истински капацитет на българските публични институции да служат по автентичен начин на публичния интерес и за значителното намаляване на тяхната податливост към хващане в плен и към корупция.


Всичко за проекта на: www.ktbfiles.com