Избор на Делян Пеевски за Председател на ДАНС

Програма Достъп до Информация подкрепи протестната декларация на Центъра за либерални стратегии относно избора на Делян Пеевски за Председател на Държавната агенция за национална сигурност. Текстът на декларацията четете по-долу.
 
Неправителствените организации и експертите, подкрепили декларацията, отклониха поканата за среща с министър председателя Пламен Орешарски на 17.06.2013 с мотива, че подобна среща е неуместна преди изпълнението на исканията, посочени в декларацията от 14.06.2013.
Съобщението до медиите, публикувано в Капитал.
 
 
До г-н Михаил Миков, председател на 42-рото Народно събрание на Република България
До г-жа Мая Манолова, Заместник-председател на 42-рото Народно събрание на Република България
До г-н Христо Бисеров, Заместник-председател на 42-рото Народно събрание на Република България
 
14 юни 2013 година

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно: избор на Делян Пеевски за Председател на Държавната агенция за национална сигурност
 
Уважаеми господин Миков,
Уважаеми госпожо Манолова и господин Бисеров,
 
Днес Народното събрание избра Делян Пеевски за Председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Поставянето му на този пост ще задълбочи институционалната криза в страната и ще доведе до  международна изолация на България.
 
Настойчиво призоваваме Народното събрание:
1/ Да се изчака обнародване на новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), в чийто проект е предвиден текст на парламентарна процедура, която включва проверка и публично изслушване на кандидатите за висши държавни длъжности;
2/ Да приеме решение, с което отменя избора на Председател на ДАНС;
3/ Да организира нов избор на Председател на ДАНС, съгласно приетата парламентарна процедура
4/ Да гласува отново за Председател на Държавната агенция за национална сигурност. 
 
Вярваме, че едно широко обществено обсъждане ще даде възможност на  политическите представители на българския народ да преосмислят същността и последствията на днешното си решение. Ние, долуподписаните, сме убедени, че това решение е политически пагубно за живота и репутацията на българската демокрация днес и в бъдеще.
 
Подписали:
"Алфа Рисърч" агенция за маркетингови и социални проучвания
Боряна Димитрова, управляващ съдружник
 
Асоциация АКСЕС - София
Валери Русанов, председател на УС

Асоциация на европейските журналисти в България
Кристина Христова, председател на УС
 
Български институт за правни инициативи
Биляна Гяурова-Вегертседер, Директор
 
Български Хелзинкски Комитет.
адв. Маргарита Илиева, правен директор
 
Българско училище за политика "Димитър Паница"
Саша Безуханова, председател на УС
 
Европейски съвет за външна политика – София
Димитър Бечев, директор
 
Институт "Отворено общество"
Георги Стойчев, изпълнителен директор
 
Институт за пазарна икономика
Светла Костадинова, изпълнителен директор

Институт за развитие на публичната среда
Антоанета Цонева, председател на УС
 
Институт за регионални и международни изследвания
Огнян Минчев, директор
 
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия
Антонина Желязкова, директор
 
НПО Линкс
Теодора Гандова, председател на УС
 
Програма "Достъп до информация"
Александър Кашъмов, ръководител правен отдел
 
РискМонитор
Стефан Попов, изпълнителен директор
 
Фондация С.Е.Г.А.
Румян Сечков, директор
 
Център за изследване на демокрацията
Огнян Шентов, председател на УС

Център за култура и дебат "Червената къща"
Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова, съ-председатели на Съвета на учредителите
 
Център за либерални стратегии
Анна Ганева, изпълнителен директор
Иван Кръстев, председател на УС
 
Център за социални практики
Евгений Дайнов, председател на УС