• Покана за представяне на оферта за изпълнение на услуги по проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. (договор №9/28.01.2014 г.) - PDF file, публикувано на 30.10.2014 г. Проектодоговор.
    Лице за контакт Ралица Кацарска, телефон 02 988 50 62. Оферти могат да бъдат подавани до 7 ноември 2014 (петък)  – 17 часа на електронния адрес: ralitza@aip-bg.org.
    Програма Достъп до Информация ще избере доставчика на услугата, като основният критерий за избор на изпълнител ще бъде най-ниската предложена цена.
  • Покана за представяне на оферта за изпълнение на услуги по проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. (договор №9/28.01.2014 г.) - PDF file, публикувано на 09.05.2014 г.
  • Покана за представяне на оферта за изпълнение на услуги по проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. (договор №9/28.01.2014 г.) - PDF file, публикувано на 21.02.2014 г.