America for Bulgaria Foundation


КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ


Днес, 14 ноември 2014 г., Програма Достъп до Информация (ПДИ) отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания по общественозначими теми.
 
Срокът за подаване на проектните предложения е 14 декември 2014.
 
Всички необходими документи трябва да се изпращат в дигитална форма на електронен адрес на ПДИ: investigations@aip-bg.org.
 
Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури.
 
ПДИ съобщава на кандидатите решението на журито в срок от един месец от крайния срок за подаване на проектните предложения.  
Всеки одобрен кандидат ще получи за своето разследване подкрепа в размер на 4 500 лв. в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”. Подкрепят се само индивидуални кандидатури.
 
Правила за кандидатстване: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Правила_за_кандидатстване/205265/.
 
Лице за контакт: Фани Давидова
тел.: 02/988 50 62, 02/ 981 97 91, 02/986 77 09