Регламент 1049/2001 за достъп до документите на ЕС

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията влиза в сила от 3 декември 2001 г. като дава право на гражданите на Европейския съюз и юридическите лица, със седалища в страните-членки, на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. По силата на регламента, институциите публикуват годишни доклади за изпълнението му.
На 18 април 2007 година, на специално създадена Интернет страница, Генералният секретариат на Европейската комисия: прозрачност, отношения със заинтересовани лица и външни организации публикува Зелена книга за достъпа до информация, съдържаща предложения за изменение на Регламент 1049/2001 и прикани всички, които желаят да я коментират и да направят своите предложения в тримесечен срок. Изготвянето на Зелената книга е възложено на Комисията с Резолюция, приета на 4 април 2006 г. от Европейския парламент.

Дебати за изменения

Необходимостта от промяна на Регламент 1049/2011 възниква от трупащата се практика по търсенето на информация, жалби до Европейския Омбудсман, съдебна практика в Съда на Европейската общност и Съда от първа инстанция в Люксембург.

През ноември 2005 Европейската комисия стартира “Европейска инициатива за прозрачност”, която включва и преглед на Регламент 1049/2001.

Важно обстоятелство за създаването на Зелената книга е и приетият през 2006 г. от Европейския парламент и Съвета Регламент за прилагането на Орхуската конвенция.

През 2006 евродепутатът Майкъл Кашман изготвя специален доклад, в който очертава главните проблеми по прилагането на Регламента и предлага изменението му в посока:

- Преформулиране на понятието “нормативен документ”, т.е. отнасянето му само до вторичното законодателство, с ясна правна база в Договорите на ЕС; достъп до информация до всички подготвителни материали, дебатите в Парламента и Съвета и свързаните с тях документи, имената на авторите на инициативите и предложенията за формални изменения, допълнителните документи, свързани със срещи на работни органи и документираните мнения на Секретариатите;
- Огласяване на процедурите за работа с ненормативни документи;
- Достъпност на всички регулаторни документи (нормативни документи с необвързваща сила), на същата основа, на която са достъпни нормативните документи;
- Стесняване правата на държавите-членки да ограничават достъпа до техните работни документи в ЕС;
- Предотвратяване на неправилното класифициране на документи като ограничени за достъп, чрез по-ясно определяне на ограниченията за достъп и разпространението на документите;
- Реорганизация на регистрите на трите институции, с цел унификация, така че да могат гражданите да се ориентират по-лесно. (Виж: Зелена светлина за достъпа до информация - или какво се случи в Брюксел, Гергана Жулева, ПДИ, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4(40), април, 2007 г.)

 

Развития 2011-2012 г.

 

Наблюдателница на Statewatch относно „Регламент 1049/2001 за достъпа до официални документи на Европейските институции“

Подробна хронология на случващото се във връзка с промените в Регламент 1049/2001 може да видите в рубриката "Наблюдателница на Statewatch относно „Регламент 1049/2001 за достъпа до официални документи на Европейските институции“" на страницата на организацията Statewatch, която следи отблизо и участва в този процес. Обзорът (превод на български език), в който може да намерите и всички приложими документи, доклади и анализи, свързани с предлаганите изменения в Регламент 1049/2001 е подготвен от Тони Бъниън, директор на Statewatch.

 

„Достъпът до документи в Европейския съюз не е дар отгоре, който да се опакова, преправя и изопачава. Това е основно право в една демокрация”.

Statewatch публикува Есета за Открита Европа. Автори на есетата са Тони Бъниън – директор на Statewatch, Деирдре Къртин – професор по право в Университета в Утрехт и Айдан Уайт – директор на Коалиция за етична журналистика.

 

Есетата са писани през 2000 г. в рамките на кампанията за приемане на Регламент за достъп до документите на Европейския съюз. Днес 12 години по-късно, когато се правят опити за ограничаване на правото на достъп до документи в ЕС чрез изменения в Регламент 1049/2001, есетата отново звучат актуално.

 

Подкрепете „Призив за Открита Европа” на Statewatch като изпратите имейл на адрес office@statewatch.org с името на Вашата организация и “CALL” в полето на темата на съобщението.

 

На 31 май 2012 г., в отворено писмо, разпространено от Wobbing Europe, министрите на правосъдието на Швеция и Финландия увеличават натиска върху датското председателство на Съвета на ЕС и призовават институциите да не допускат намаляване на прозрачността в съюза. Писмото е в отговор на предложенията на датското председателство за промени в регламент 1049/2001, които сериозно ограничават дори сега съществуващото право на достъп до документи в ЕС и имат за цел да преразгледат важна част от практиката на Съда на ЕС. Превод на писмото, разпространихме чрез блога Точка на достъп: http://blog.aip-bg.org/publications/634


Инициативи на ПДИ

 

На 7 март 2012 Програма Достъп до Информация подкрепи предложенията на Access Info Europe за реформа на правилата за достъп до документи на Европейския съюз, синтезирани в 20 точки. Към момента 30 организации са подкрепили предложенията. ПДИ преведе предложенията на Access Info Europe на български език.

 

На 21 и 22 юни 2007 г. Представителството на Европейската комисия в София инициира две публични представяния на Зелената книга, изготвена от Европейската комисия относно обществения достъп до документи, съхранявани от институциите на Европейската общност. Програма Достъп до Информация бе партньор в инициативите като представи развитията по отношение на достъпа до информация в България.
Г-н Жерар Легри, ръководител на звено „Прозрачност, връзки с неправителствения сектор и външни отношения” към Генералния секретариат на Европейската комисия в Брюксел, представи предлаганите за дискусия промени в Регламент 1049/2001 на 21 и 22 юни 2007 г., съответно в Народното събрание и в Информационния център на Представителството на ЕК.

ПДИ се присъедини към критичното становище на организацията Statewatch, заедно с Унгарския съюз за граждански свободи и Meijers Committee , в рамките на консултативния процес по Зелената книга в периода април – юли 2007 г.

 

Публикации в месечния Информационен бюлетин на ПДИ

 

Европейски съюз: Тревога от заплахите за правата на достъп, Защо предложените нови правила на ЕС за защита на личните данни застрашават публичния достъп до документи и свободата на словото, Стафан Далльоф*, Копенхаген - превод на статията в Информационен бюлетин на ПДИ, ISSN 1313-6496, брой 3(99), март, 2012 г.

Тайно преговарят за достъпа до документи в институциите на ЕС, Датското председателство предприе необичайни стъпки, за да насърчи приемането на нови правила, Стафан Далльоф, Копенхаген - превод на статията в Информационен бюлетин на ПДИ, ISSN 1313-6496, брой 2(98), февруари, 2012 г.

 

Европейските институции са в задънена улица по промените в Регламент 1049/2001
Недопустимо е законодателен орган да заседава тайно, коментира Тони Бъниън недостатъчната публичност на законодателните процеси в Европейския парламент и Съвета, Информационен бюлетин на ПДИ, ISSN 1313-6496, брой 4(88), април, 2011 г.


Интервю: Ако човек не знае какво се случва, не може да има информиран дебат - Тони Бъниън, изпълнителен директор на Statewatch,
Информационен бюлетин на ПДИ, ISSN 1313-6496, брой 3(63), март, 2009 г.


Достъпът до информация е необходимите амуниции за успешна кампания - Тони Бъниън, изпълнителен директор на Statewatch,
Информационен бюлетин на ПДИ. брой 3(51), март, 2008 г.


Интервю: „Прозрачността намалява възможностите за злоупотреби” - Жерар Легри, ръководител на звено „Прозрачност, връзки с неправителствения сектор и външни отношения” към Генералния секретариат на Европейската комисия в Брюксел,
Информационен бюлетин на ПДИ, брой 6(42), юни, 2007 г.

Зелена светлина за достъпа до информация - или какво се случи в Брюксел, Гергана Жулева, ПДИ, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4(40), април, 2007 г.