Референдум 2013

На 7 януари 2013 г. ПДИ подаде до Народното събрание (НС) и до министъра на енергетиката, икономиката и туризма (МИЕТ) заявление за достъп до информация - къде е публикувана в интернет и къде е предоставена на хартиен носител документацията, която е предназначена за да си съставят гражданите мнение за упражняване правото на вот по въпроса от референдума. Според чл.45 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия, преди вземането на решение за ядрена централа министърът трябва да подготви оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект от централата и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. След като НС предостави на гражданите властта да вземат решение за или против ядрена енергетика чрез ядрена централа, то именно на гражданите следва да се предоставят трите оценки (ако са изготвени). Съгласно ратифицираната от България Орхуска конвенция, гражданите имат право на достъп до информация и на участие в процеса на вземането на решения по екологични въпроси, които вървят ръка за ръка.
Поискахме да ни предоставят и самата документация по трите оценки на електронен носител. Срокът за отговор съгласно чл.28 от ЗДОИ е възможно най-скоро, но не по-късно от 21 януари 2013 г. Предвид обстоятелството, че референдумът ще се проведе на 27 януари, очакваме отговор максимално бързо.
Виж: ПДИ подаде заявление, къде е публикувана информацията за референдума?
 
На 16 януари 2013 г. ПДИ получи отговор от Народното събрание на заявлението си за достъп до информация относно съдържанието на трите задължителни оценки за ядрена централа, която е предмет на въпроса на референдума: исканата информация не е създавана и не се съхранява в 41-то Народно събрание. Остават 5 дни до крайния законов срок за министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Народното събрание да отговорят на същото заявление.
 
На 24 януари 2013 г., четири дни след изтичането на законоустановения срок за отговор по ЗДОИ (и 3 дни преди референдума), получихме отговорот МИЕТ с изходящ номер от същия ден. Според министерството:
  1. Информацията, която искаме (оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект и управлението на ОЯГ и РАО на централата, визирана в референдума), „е била публична и не представлява обществена информация” (каквото и да означава това???);
  2. Нетехническо резюме на изготвените през 2005 г. доклад за ОВОС и технико-икономически анализ на АЕЦ „Белене”, са били публикувани на интернет страницата на АЕЦ „Белене“ при НЕК в миналото, но в момента тази страница не е активна (!!!!);
  3. Оценка на радиоактивните отпадъци (ОЯГ) и отработеното ядрено гориво (РАО) е направена освен това и в Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., публикувана в интернет.
  4. Гражданите, нямащи достъп до интернет, ще могат да четат Стратегията на хартиено копие, което ще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ.


От отговора се вижда, че:
  1. Не са изготвени понастоящем анализи на безопасността, социално-икономическия ефект и ОЯГ и РАО на централата, за която българските граждани ще гласуват в неделя;
  2. Не са достъпни в интернет анализите, направени на АЕЦ „Белене” през 2005 г.;
  3. Не е достъпна до 24 януари 2013 г. на хартиен носител за неползващите интернет Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г. Хартиено копие ще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ на разположение на гражданите най-рано в оставащия работен ден на 25 януари преди референдума.


От отговора на Народното събрание на заявлението ни разбрахме, че депутатите не са чели оценките, поне не и в сградата на парламента. От отговора на МИЕТ установяваме, че не са предоставени и на гражданите.
Тоест, в неделя се очаква българските граждани да гласуват за нещо, за което анализи не са правени, а направените през 2005 г. са недостъпни.
Е, как да не гласува човек не за една, а за 5-10 ядрени централи едновременно!!??      
 
 
Какво стартира кабинетът "Орешарски"
Отново, както и в случая с АЕЦ "Белене", началото на новия ядрен проект е обвито в неясноти
, автор Александър Кашъмов, Capital.bg, 13 декември 2013 г.          
 
Референдумът може да бъде оспорен заради непредоставена информация, Александър Кашъмов, 28.01.2013, Дневник.bg
 
Аз нали ти казах?!2, посветено на първия референдум в най-новата история на Българияр с водещ Иван Бедров, участват Александър Кашъмов, Антоанета Цонева, Албена Тодорова, 27.01.2013 по http://gnevnite.net/Информация за референдума не е изготвяна, а изготвената през 2005 г. е недостъпна, признават от МИЕТ, Александър Кашъмов, 24.01.2013, Блог "Точка на достъп" на ПДИ 
 
Ал. Кашъмов: Един референдум може да бъде висша форма на демокрация или на манипулация, 23.01.2013, БНР, Програма "Хоризонт" 

Съществена част от документацията за "Белене" е недостъпна от 2004 г. досега, Александър Кашъмов, 02.01.2013, mediapool.bg
 

 
Повече за непрозрачността и правните аспекти на проекта АЕЦ "Белене": http://www.aip-bg.org/publicdebate/АЕЦ_Белене/202312/.