EEA Grants


Преводи и анализи
 
Опитът на информационните комисари - резултати от проучване сред информационните комисари от Международната мрежа за обмен 2013 (Results of the Information Commissioners' International Exchange Network Surveys 2013), Кевин Дъниън, Изпълнителен директор, Център за свобода на информацията, Университет в Дънди, Шотландия
 
Серия Работни документи „Достъп до информация” на Института на Световната банка: Модели за контрол - съдържание и контекст (World Bank Institute Access to Information Working Paper Series,  Enforcement Models - Content and Context), Лора Нюман, ръководител проекти “Достъп по информация” и заместник-директор на Програмата „Америки” в Картър център
 
Превод на изследването Информационни комисар/ комисари - Сравнителен преглед на контролните органи на достъпа до информация (INFORMATION COMMISSIONER/S - Comparative Review of Access to Information Oversight Bodies), Хелън Дарбишър, Изпълнителен директор, Access Info Europe. Може да свалите и оттук


Статии в Информационния бюлетин на ПДИ  
 
Национална конференция "Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация", брой 12(132), 2014 г.
 
Концепция за изменения в ЗДОИ, Брой 11(131), 2014 г.

Достъп до информация в скандинавските държави, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 10 (130), октомври 2014 г.  
 
Да се уведомяват ли третите лица кой иска информация за тях?, автор Фани Давидова – ПДИ, Информационен бюлетин на ПДИ, Брой 10(130), 2014 г.
 
Достъпът до информация – без общи модели, без координация и без контрол, Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ, Брой 7(127), 2014 г.
 
България още е държава на тайните, Цветелина Йорданова, Брой 7(127), 2014 г.
 
Достъп до информация по специален ред, Фани Давидова - ПДИ, Брой 7(127), 2014 г.
 
Френската Комисия за достъп до административни документи - Ефективност и икономичност на репресията, Брой 6(126), 2014 г.
 
Необходими ли са промени в ЗДОИ и какви?, Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на ПДИ, Брой 5(125), 2014 г.
 
Кой и как налага глобите за неизпълнение на съдебни решения по дела за достъп до информация?, Дарина Палова - ПДИ, Брой 5(125), 2014 г.
 
Онлайн публикуването – основен елемент на правото на достъп до информация (Необходими законодателни промени), Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ, Брой 4(124), 2014 г.
 
Одит на активната прозрачност, Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ, Брой 4(124), 2014 г.
 
Коментари: Кое е третото лице?, Фани Давидова - ПДИ, Брой 3(123), 2014 г.
 
Рейтинг на активната прозрачност ‘2014: Любопитни моменти и административни практики, Кирил Терзийски - ПДИ, Брой 3(123), 2014 г.
 
Коментари: Отказът да се предостави информация по електронна поща е незаконосъобразен, Фани Давидова - ПДИ, Брой 2(122), 2014 г.
 
Форуми: Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ, Брой 2(122), 2014 г.
 
Анализи: Защо ни е необходим информационен комисар?, Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ, Брой 8(116), 2013 г.
 
 
Публикации в централни и местни медии

Искаме от властта по-ясно поднесена информация, Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград, в. "Екип7", 22 декември 2014
 
Необходими и необратими са промените в Закона за достъп до информация, Цветан Тодоров - координатор на ПДИ в Ловеч, в. "Народен глас", 19 декември 2014
 
Трябват по-високи глоби при укриване на обществена информация, Красен Николов, Медиапул, 13 декември 2014
 
Адекватни промени в достъпа до информация ще гарантират по-голяма прозрачност на управлението, Христо Христов, "Държавна сигурност".com, 03 юни 2014
 
Започват обществени консултации за промени в ЗДОИ - Пет обсъждания ще се проведат в периода юни-oктомври 2014, Владимир Симеонов, координатор на ПДИ в Благоевград, Портал на българските общини, 14 май 2014
 
Необходими ли са промени в ЗДОИ? - Гражданска концепция за промени в законодателството за достъп до информация, Информационен портал за НПО в България, 14 май 2014
 
Започват общестевни консултации за промени в ЗДОИ, Владимир Симеонов, координатор на ПДИ в Благоевград, в. "Стандарт", 14 май 2014
 
Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?, в."Нов живот" (Кърджали), 14 май 2014
 
Гражданска концепция за промени в законодателството за достъп до информация, ИА Добруджа, 14 май 2014
 
Готвят промени в Закона за достъп до информация, Любомир Йорданов - координатор на ПДИ в Монтана, в. "Лом прес" 18-21 март 2014
 

Готвят промени в Закона за достъп до информация
, Дарик Враца, 13 март 2014
 
Правим предложения за промени в закон, в. "МОНТпрес" (областен вестник - Монтана), 13 - 17 март 2014
 
Трябва ли ни ново законодателство, за да питаме властта, интервю на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за Габрово) с Любомир Йорданов (координатор на ПДИ за Монтана), в. "Севлиево днес" 
 

 
Материалите са създадени в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.