Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Обществен дебат
Гражданите имат право на информация за миналото на публичните фигури
Според Конституционния съд Закона за досиетата съответства на Конституцията
 
През декември 2011 тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) поиска по висящо дело произнасяне за конституционосъобразността на на чл.25, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите на бившите служби за сигурност. Според искането, подадено от тримата върховни административни съдии, обявяването на принадлежност към бившите служби само на основата на документи от ръководилия лицето щатен или нещатен служител, както и при наличие на данни в регистрационни дневници и картотеки, протоколи за унищожаване или др. не съответства на Конституцията. Според закона на обявяване подлежат лицата, заемащи публични длъжности и извършващи публични дейности.
 
Последва разгорещен обществен дебат. Програма Достъп до Информация беше конституирана като заинтересована страна и внесе в Конституционния съд становище по конст. дело № 14/2011 г. на 20 февруари 2012. В становището си ПДИ изложи неоснователността на искането на съдиите от ВАС. 
 
С решение No. 4 от 26.03.2012  Конституционният съд отхвърли искането за обявяване за противоконституционна нормата от закона за досиетата (ЗДРДОПБГДСРСБНА), позволяваща обявяване на принадлежност към Държавна сигурност на основата на документи  от ръководилия съответния агент щатен или нещатен служител на Държавна сигурност, както и наличие на данни за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки), протоколи за унищожаване или други информационни носители (чл.25, т.3 ЗДРДОПБГДСРСБНА).
 
Обобщение на аргументите на ПДИ, изложени в становището от 20 февруари 2012,  подкрепени с цитати от решението на Конституционния съд, може да прочетете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец Април 2012: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Обявяване_на_принадлежност_към_Държавна_сигурност_по_картонч/108983/1000936951/.
 
За делото в медиите

30.03.2012: Конституционният съд за агентите с картончета: Обществото има право на цялата информация за ДС-агентите, автор Красен Николов, Mediapool
 
30.03.2012: Реакциите след решението на КС за досиетата: Гражданският натиск и политическата воля са в основата на успеха, автор Христо Христов, Държавна сигурност.com
 
30.03.2012: Официално: Конституционният съд единодушно отхвърли атаката срещу закона за досиетата, автор Христо Христов, Държавна сигурност.com
 
 
27.03.2012: КС обърна практиката си: Сътрудничество на ДС се доказва и с "картончета" от регистрите, сп. „Правен свят”
 
27.03.2012: Държавна сигурност губи делото за досиетата в Конституционния съд, автор Христо Христов, Държавна сигурност.com
 
12.03.2012: Проф. Михаил Константинов: Конституционният съд ще се опозори ако гласува против закона за досиетата, автор Христо Христов, Държавна сигурност.com
 
28.02.2012: Законът за досиетата: защо им е важно да го съборят и кои изобщо са "те", списание „Обектив”
 
25.02.2012: Александър Кашъмов: Законът за досиетата прави миналото на публичните фигури прозрачно и КС трябва да се съобрази с обществения интерес, автор Христо Христов, Държавна сигурност.com
 
24.02.2012: Кой се страхува от закона за досиетата, За пръв път от пет години ВАС иска коментар от Конституциония съд по казуса с картончетата, автор Александър Кашъмов, в. „Капитал”
 
13.02.2012: ДС вербувала в гимназии, автор Лилия Цачева, в. „Труд”
 
13.02.2012: М. Андреев: Конституционният съд ще отмени Закона за досиетата в частта му за картончетата, БНР, програма "Хоризонт", предаване "12+3"
 
13.02.2012: Експерти: ДС търси начин да затвори темата за досиетата чрез Конституционния съд, автор Христо Христов, Държавна сигурност.com
 
08.02.2012: Опитват да отрежат главата на закона за досиетата в Конституционния съд, автор Христо Христов, Държавна сигурност.com