Публикации > Информационен бюлетин на ПДИ > Брой 11 (83), Ноември 2010 г.
ISSN 1313-6496
Коментар на юриста
Шенгенска информационна система
Фани Давидова, ПДИ

Фани ДавидоваПрограма Достъп до Информация бе потърсена на няколко пъти от журналисти с молба да бъде разяснено съдържанието и начина на работата на Шенгенската информационна система.

Малко история

На 14 юни 1985 на борда на кораба “Принцеса Мария-Астрид” в Шенген, Люксембург, пет от тогавашните десет страни членки на Европейската общност – Белгия, Кралство Нидерландия, Люксембург, Франция и Федерална Република Германия подписват „Договор между страни от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници за единна визова система“. Този договор е известен като Шенгенското споразумение. Целта на споразумението е да премахне граничните контролно-пропускателни пунктове между договорилите се страни и да съгласува контрола по външните граници.

България, заедно с Кипър и Румъния, са подписали Шенгенското споразумение, но все още не са изпълнили процедурите за пълното му прилагане. Датите за пълното прилагане са различни за всяка страна. България е заявила готовност за пълно прилагане на изискванията по линия на Шенген от началото на 2011. Основният нормативен документ по това споразумение е Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген.

Какво е ШИС

Шенгенската информационна система (SIS) е най-голямата в Европа обща база данни в областта на защитата на обществената сигурност, подпомагането на полицейското и съдебното сътрудничество и управлението на контрола на външните граници. ШИС съдържа данни (сигнали) само за определени издирвани/контролирани лица и вещи, както и лица с отказ за влизане.

Какво не е ШИС

ШИС не е общ централен регистър за лицата, преминаващи през или живеещи на територията на страните подписали споразумението.

Какво съдържа ШИС

Как работи ШИС

Участващите държави подават сведения, наричани „сигнали“, за издирвани лица и лица в неизвестност, загубени и откраднати вещи и за забрана за влизане на територията. Базата данни е непосредствено и пряко достъпна за всички полицейски служители с оперативни функции и други правоприлагащи служители и органи, които се нуждаят от тези данни информация, за да изпълняват задълженията си по опазване на обществения ред и сигурност.

Управление на ШИС

ШИС се състои от централна система, чието управление се намира в Страсбург и национални системи във всяка от държавите-членки. Всяка система съдържа регистър с данни („национално копие“), включващо пълно или частично копие на основната матрица на централната база данни ШИС.

Какво е СИРЕНЕ

SIRENE (Supplement Information Requies at the National Entry) е възможност на Шенгенската система, която предлага търсене и предоставяне на разширена информация за лица и обекти, регистрирани в ШИС. Чрез СИРЕНЕ всяка национална полиция може да изиска допълнителна информация за определени лица извън очертанията на собствената страна.

Какви са нашите права?

Право на достъп

Всеки има право на достъп до личните си данни в ШИС, ако такива изобщо са събрани за него. Ако имате съмнение, че за вас има данни в ШИС можете да се обърнете към съответния национален орган, който отговаря за събирането на данни (за България - МВР), а в случай на отказ – към  националния орган за защита на личните данни (За България - КЗЛД). От тях ще получите информация за:

Информацията може да бъда отказана, ако разкриването й противоречи на публичен интерес, особено, ако заради нея не може да бъде предотвратено или се спира разследването на престъпление.

Заявлението за достъп до данни в ШИС трябва да бъде писмено и придружено от фотокопие на официалния документ за самоличност. На молби по телефона или електронната поща може да не бъде отговорено.

Право на поправка

Всеки има право да поиска коригиране на неверни данни в Шенгенската информационна система, или изтриването им, ако данните се съхраняват незаконно. За това отново отговаря националния орган, компетентен да събира данните, или  националния орган за защита на личните данни. Само страната от Шенгенското пространство, издала сигнала, е оторизирана да добавя, променя или изтрива данни, които е въвела в ШИС. Това означава, че искането за идтриване или поправка на данните може да бъде отправено, за България, до МВР и КЗЛД.

 

© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.