Публикации > Информационен бюлетин на ПДИ > Брой 12(180), Декември 2018 г.
ISSN 1313-6496
От координаторската мрежа
2018: без дела срещу община Пловдив за отказ от информация
Заявленията по ЗДОИ намаляват през годините, заради активното публикуване на определени категории информация на сайта ни, отчита секретарят Ангелина Топчиева
Искра Койчева, координатор на ПДИ в Пловдив

Искра Койчева

Община Пловдив  не е осъждана за отказ на информация  през 2018. Това става ясно от отговор на администрацията по поискана от Дарик радио справка. Заявленията, подадени по Закона за достъп до обществена информация, до 11 декември са 51. От тях 28 са по електронен път и 23 на хартиен носител, съобщи секретарят Ангелина Топчиева. На 50 от заявленията има изпратен отговор, а за отговора на едно от тях срокът се удължава, тъй като исканата информация е с голям обем.

 

35 заявления са получили пълен достъп до информация, за две информацията не е била налична, при едно – не е конкретизирана, а при 10 - не е обществена по смисъла на закона.

 

По думите на Топчиева най-често гражданите се интересуват от служебна обществена информация - информация  за ремонтни дейности на улици, копия от строителната документация, разрешения за строеж, договори, заповеди на кмета, информация за социалните услуги на общината, копия от отчети, правилници на общинската администрация и т.н.

 

Заявленията по ЗДОИ намаляват през годините, отчита още Топчиева – през 2017 са подадени 201 срещу 80 през 2016. Според секретаря, тенденцията може да се обясни с активното публикуване на определени категории информация на сайта на община Пловдив. „Така се осигурява прозрачност в дейността на администрацията, както и максимално улесняване на достъпа до обществена информация за гражданите“, коментира още Топчиева.

Да припомним, че през 2017 община Пловдив беше осъдена два пъти за отказ на информация. Първият случай бе за т. нар. Хоро за хората. През септември 2017 администрацията измести провеждането на общоградското хоро от централния площад пред паметника на Съединението, заради жалби на граждани за силна музика. Организаторите обжалваха пред Темида, като посочиха, че искат информация за мотивите на местната управа. Последва отмяна от Административния съд на решението на администрацията и изпращане на преписката за ново произнасяне по заявлението. След повторното решение на магистратите от 20 април 2017, община Пловдив предостави подробна информация за причините, заради които промени мястото на провеждане на инициативата.

 

Вторият казус касаеше подадено заявление до община Пловдив от градската структура на  ДСБ в града. С него се искаше информация за броя на трудовите договори, сключени от 1 януари 2011 до 15 август 2016 от всяко общинско предприятие поотделно и за какви длъжности са. Община Пловдив издаде решение, в което по две от точките като правно основание  посочи, че е направено искане за информация, която не се съхранява на материален носител. По следващите две беше предоставен пълен достъп. На 13.03.2017 магистратите от  Административен съд – Пловдив отмениха решението на общината. Месец по-късно администрацията се произнесе повторно. От предоставената информация стана ясно, че за посочения период от 5 години и близо 8 месеца в общинските предприятия са назначени над 4000 души – най- много в „Паркове и Градини“ и „Чистота“. Тогава Йордан Иванов, лидер на ДСБ - Пловдив, коментира, че голяма част от хората са назначени „на тъмно“, тъй като не е спазена процедурата за уведомяване на Агенцията по заетостта за свободните работни места.

© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.