Публикации > Информационен бюлетин на ПДИ > Брой 12(180), Декември 2018 г.
ISSN 1313-6496
Обзор 2018
България: Студентски курс за достъп до информация, обучения по новия регламент за защита на личните данни, Рейтинг на активната прозрачност 2018, Ден на првото да знам, кампания срещу промените в АПК
Това са част от инициативите на ПДИ за поощраване на активното упражняване на правото на достъп до информация и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите в България

Втори випуск на курса „Достъп до информация и обществени комуникации“


През януари 2018 Програма Достъп до информация  връчи сертификати на студентите от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Второто издание на курса се проведе в периода 3 ноември 2017 – 19 януари 2018. Лектори бяха адвокатите Дарина Палова, Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от ПДИ.
В рамките на курса 13 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърска програма „Международни бизнес комуникации“ бяха запознати със стандартите и законодателството в областта на достъпа до информация, както и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до кметовете на Айтос, Костенец, Благоевград, Балчик, Варна, Велико Търново, Перущица, Сапарева баня, район Младост и район Нови Искър, както и Столична община, също до читалището в с. Локорско, до Изпълнителна агенция „Медицински одит“,  Националната здравноосигурителна каса, „ВиК“ ЕООД – Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.
Студентите подготвиха и статии, описващи опита им от използването на процедурите по ЗДОИ, които ПДИ публикува в информационния си бюлетин.
Специализираните курсове се реализират в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и са част от дългосрочната стратегия на ПДИ за повишаване познатостта и насърчаване на активното упражняване на правото на достъп до информация сред младите хора.
Третото издание на курса започна на 2 ноември 2018.

 

Тодор Гроздев
Гергана Жулева връчва наградата на Тодор Гроздев

Годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа. Награда „Координатор на годината“

 

На 9 март 2018 ПДИ проведе традиционната годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. Тези срещи са важна част от застъпничеството за подобряване на практиките по достъпа до информация в България. Работната среща на екипа на ПДИ с журналистите в 27 града дава възможност да се очертае картината на практиките на търсенето и предоставянето на информация в страната, да се обсъдят предизвикателствата и да се поставят целите на застъпническата дейност.
На срещата ПДИ връчи наградата „Координатор на годината“ за 2017. С нея бе удостоен журналистът Тодор Гроздев от Пазарджик, който стана носител на отличието за втора последователна година.

 

 

Обучения по новия регламент за защита на личните данни. Наръчник за НПО

 

През 2018 Програма Достъп до информация разработи програма за обучение по новия режим за защита на личните данни, насочена към представители на неправителствени организации.
Общият регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) се прилага от 25 май 2018 и поражда редица нужди от промяна в някои практики на администраторите и обработващите лични данни.
ПДИ проведе обучения по покана на Български дарителски форум (през март 2018 в София) и Български център за нестопанско право ( през октомври 2018 в Пловдив и Ловеч), както и на Национална мрежа за децата (през юни 2018).
През ноември 2018 излезе наръчник „Защита на личните данни“, насочен към неправителствените организации. Автори са адвокатите от правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.


Рейтинг на активната прозрачност

 

На 18 април 2018 в Националния пресклуб на БTA ПДИ представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтингите на активната прозрачност 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2018. На 14 март 2018 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари. Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org/surveys/2018_година/102729/ . Анализът на резултатите е част от годишния доклад „Достъпът до информация в България 2017“.

Доклад „Достъпът до информация в България 2017“

 

На 22 май 2018 ПДИ представи осемнадесетия доклад за състоянието на достъпа до информация в България, с който даде препоръки относно нормативната уредба и административния капацитет за по-добро прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ): http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/. Превод на доклада на английски език бе разпространен в Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията и публикуван в бюлетина на Мрежата на изследователските центрове на демокрацията.

Кампания срещу промените в АПК – искане за вето, конституиране по конституционно дело за обявяване за неконституционни разпоредби от ЗИД на АПК и становище до Конституционния съд


През 2018 ПДИ се застъпи за налагането на вето над предложени и приети промени в Административнопроцесуалния кодекс. На 30 юли 2018 ПДИ внесе искане до Президента на Република България да върне за ново обсъждане от Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК). Искането за вето бе подкрепено от над  50 неправителствени организации и получи съответното медийно отразяване. Сред  аргументите за искането бяха премахването на двуинстанционното обжалване за много от делата и увеличаването на държавните такси по двуинстанционните дела с промените в АПК. Наложеното от президента вето бе преодоляно от водещата правна комисия в Народното събрание през септември 2018. На 29 ноември 2018, след като Конституционният съд бе конституирал ПДИ по обединени конституционни дела № 12, 13 и 14/2018 за обявяване за противоконституционни разпоредби от ЗИД на АПК (обн. ДВ бр. 77/18.09.2018), ПДИ внесе своето становище по обединените дела.

Международен ден на правото да знам – 28 септември

 

Ден на правото да знам 2018
Наградени за Деня на правото да знам 2018

През 2018 ПДИ отбеляза за шестнадесети път Международния ден на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация. Церемонията се проведе в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. Събитието уважиха над 100 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ от цяла България. Журито оцени и избра победителите в шестте категории от 35 постъпили номинации. Интервюта с наградените, споделящи своите казуси и битки за достъп до информация, бяха публикувани в информационния бюлетин на ПДИ http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/102676/.
Решението 28 септември да се отбелязва като Международен ден на правото да знам бе взето на международна конференция за свобода на информацията през 2002 в София. Това е и датата, на която бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet). ПДИ е съосновател и активен член на мрежата. През 2015 година 28 септември бе припознат от ЮНЕСКО като Международен ден на всеобщия достъп до информация.

 

Дарителска кампания за Деня на правото да знам

 

През 2018 провеждането на церемонията за връчване на награди за Деня на правото да знам на 28 септември стана възможно благодарение на подкрепата, която ПДИ получи в рамките на кампанията за набиране на средства през платформата Indiegogo: https://igg.me/at/FOI-Champions-Day-Bulgaria  и по банков път.
ПДИ благодари на всички, подкрепили дарителската кампания: Здравка Калайджиева, Светлозар Алексиев, Светла Костадинова, Александър Кашъмов, Гергана Жулева, Диана Банчева, Диана Трифонова, Денница Кюранова, Даниела Михайлова, Йорданка Ганчева, Илия Вълков, Фондация Американски научен център – София, „ХРАНИ ЖИКА“ ЕООД и още 4 дарители, пожелали анонимност.

 

Оценка на изпълнението на 16.10.2 от Целите за устойчиво развитие на ООН

 

През лятото на 2018 ПДИ се включи за втора година в кампанията на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet) да публикува и разпространи резултати за прилагането на законите за свобода на информацията. През 2019 ООН ще излезе с официална оценка и преглед на измерването на Цел 16.10.2: Гарантиране на обществения достъп до информация и защита на основните свободи, в съответствие с националното законодателство и международни споразумения.  Затова Управителният съвет на FOIAnet (Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация) ревизира Методологията за оценка на изпълнението на законите за право на информация с цел да подпомогне паралелното докладване на гражданското общество относно единият от индикаторите, който е „Брой държави, които приемат и прилагат конституционни текстове, закони и/или политики за гарантиране публичния достъп до информация.“

 

Как се прилага ЗДОИ?

 

В навечерието на Международния ден на правото да знам, ПДИ публикува актуализирана визуализацията на данните за прилагането на Закона за достъп до обществена информация в България. Визуализацията е възможна благодарение на експерт от платформата Tableau. За обобщението, подготвено от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, са използвани публикуваните данни в правителствените доклади "Състоянието на администрацията" 2001 – 2017. Гергана Жулева подготви и анализа, и графиките, отразяващи тенденциите: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/  .

 

Инициатива „Партньорство за открито управление“

 

На 4 юли 2018 ПДИ изпрати предложения относно изработването на Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 2018 – 2020 в рамките на обявения за това срок на Портал обществени консултации. Предложенията са свързани с обособяването на ангажимент за продължаване на усилията за по-добър достъп до обществена информация и са свързани предимно с мерки за прилагане на приетите законодателни промени. 
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип  Александър Кашъмов представиха становище по констатациите от Доклада за напредъка на България (2016 – 2017) по изпълнението на мерките от Трети план за действие в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ , представен на 10 юли 2018 от Стефан Ангелов, независим изследовател към Независим механизъм за оценка Партньорство за открито управление за България и юрист от правния екип на ПДИ.
ПДИ е първата организация в България, провела кампания за  присъединяването на страната ни към инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ) и участва активно в изготвянето и изпълнението на националните планове за действие. ПДИ участва в обществените дискусии по изготвянето на националните планове за действие, като се застъпва за доброто им изпълнение по отношение на достъпа до информация, прозрачността и отчетността в управлението, дава бележки по докладите на независимия механизъм за оценка и представя опита на организацията в международни форуми. ПДИ поддържа специална секция на уебстраницата си: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Иницитива_Партньорство_за_открито_управление/204796/.   

Публикацията подготви
Диана Банчева, ПДИ

© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.