Публикации > Информационен бюлетин на ПДИ > Брой 1(157), 2017 г.
ISSN 1313-6496
Форуми
Моменти от световната среща за 2016 в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“
Стефан Ангелов, ПДИ
Стефан Ангелов
Стефан Ангелов

Между 7 и 9 декември 2016 в Париж се проведе световна среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“, за която Диана Банчева писа в миналия брой. Сега обръщаме повече внимание на някои от основните документи, оповестени на форума. Ще се спрем най-вече на обновените стратегически проритети на ПОУ и ви предлагаме да прочетете два интересни доклада за функционирането на ПОУ и въздействието на реформите за отворено управление като цяло.

 

Опресняване на Стратегията на Партньорство за открито/отворено управление


Кратко представяне


Управителният съвет на ПОУ (OGP Steering Committee) на заседаниято си в Кейптаун май 2016, реши да опресни текущата стратегия на ПОУ за периода 2015-2018. Представеният тук документ посочва на кои части от нея трябва да се наблегне през оставащите две години и очертава дългосрочната визия за постигане на по-голямо въздействие следващите пет години. Основните фактори зад опресняването на стратегията са необходимостта ПОУ да се адаптира и поучи от първите две години и да се позиционира като мощна сила за откритост в геополитически контекст, белязан от увеличаване на гражданското недоверие в правителството, отвличане (на държавите – бел. пр.) от елитите, маргинализация и свиването на гражданско пространство в много страни. ПОУ цели да бъде „дом“ на реформаторите по целия свят, искащи да променят и укрепят отношенията гражданин-държава и да прилагат трансформиращи реформи за отворено управление, които се справят с най-трудните предизвикателства пред обществото и дълбоко и положително променят живота на гражданите.

 

В първите пет години на ПОУ се появиха доказателства, че националният процес по иницитивата е помогнал в различни страни да се създадат институционални механизми, които дават приемственост и легитимност на реформите за отворено управление, направил е диалога и сътрудничеството (cocreation) естествени характеристики на взаимодействията между реформаторите в ПОУ, и е инициирал реформи, които променят статуквото и са в полза на гражданите. Въпреки това, ПОУ има потенциал за много по-голямо въздействие. Процесите на сътрудничество в създаването на реформи (cocreation) трябва да имат по-ясно значими резултати, амбициозността на националните планове за действие следва да нарасне и ПОУ като цяло да стане по-умно в прокарването на най-сложните реформи през бурното море на политиката.

 

Опресняването на стратегията е процес на учене от успехите и предизвикателствата на ПОУ към днешна дата. То посочи следните приоритети за подпомагане на страните от ПОУ да предприемат по-трансформиращи ангажименти за отворено управление, да гарантират надеждно изпълнение и да подобрят живота на гражданите.

 

Опресняването на стратегията през 2017 ще бъде последвано от план за изпълнение, който ще очертае конкретни действия, свързани с всеки от посочените по-горе приоритети. Той ще бъде придружен и от план за финансиране, за да се гарантира, че целите, изложени в този документ, могат да бъдат реализирани.

Повече за новите насоки в стратегията на ПОУ - в пълния документ.

 

Подробен външен анализ на действието на ПОУ от 2014 до 2016, изготвен от група към Университета на Южна Калифорния и довел до оформянето на тези приоритети, може да прочетете на http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_MTR-Report_Final-Jan26-2016.pdf.


Друг външен анализ от Института Брукингс (Brookings institution), който разглежда въздействието на реформите за отворено управление и също извлича като заключение нуждата от силна ангажираност на правителствените актьори и/или силен натиск от страна на гражданското общество за случването на реформи, можете да прочетете тук – „The impact of open government: Assessing the evidence“ от Vanessa Williamson and Norman Eisen - https://www.brookings.edu/research/the-impact-of-open-government-assessing-the-evidence/© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.