ПДИ ще отбележи 28 септември с онлайн церемония

Диана Банчева, ПДИ

Тази година ПДИ и застъпниците за свобода на информацията ще отбележат 28 септември с онлайн церемония

 

Ден на правото да знам
Наградите за Деня на правото да знам

Няма как да сме истински свободни без правото да знаем.[1]


Водени от този принцип, през 2002 организации от петнадесет държави, както и представители на международни организации, създадоха Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Network) на конференция в София. С цел утвърждаването и популяризирането на стандартите в областта на свободата на информация членовете на мрежата решиха да отбелязват 28 септември като Международен ден на правото да знам.

 

Програма Достъп до информация (ПДИ) е сред основателите и активен член на Мрежата оттогава.

 

За изминалите деветнадесет години глобалното движение за свобода на информацията се разви, постигнати бяха редица успехи, а Денят на правото да знам се превърна във важна част от застъпническата кампания за свобода на информацията на национално, регионално и международно ниво.

 

Отбелязван от десетки организации и активисти по света, 28 септември бе признат от много правителства и комисари по информацията. През октомври 2015 ЮНЕСКО обяви 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация.

 

Този ден беше прогласен и от Организацията на Обединените нации през октомври 2019 със специална резолюция.   

 

През 2021, заради епидемичната обстановка застъпниците за свобода на информацията отново ще отбележат Международния ден на правото да знам с онлайн събития – дискусии, уебинари, церемонии.

 

Ден на правото да знам в България

 

В периоди на кризи и нарастващо недоверие в институциите, свободният достъп до информация изглежда като единствения път за гражданите да упражняват контрол и да участват в обсъжданията на политики.[2]

 

ПДИ отбелязва Деня на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация в България. Но кампанията за Деня на правото да знам е целогодишна и е част от цялостната застъпническа кампания на ПДИ за подобряване на практиките по предоставяне на информация и повишаване на активността в упражняване на правото на информация.

 

Специалната страница за събитието съдържа информация за проведените от 2003 досега церемонии, всички наградени в отделните категории, снимките от церемониите, както и плакатите, брошурите, филмите, музиката и други промоционални материали, създадени като част от кампанията.

 

През 2011 бе създадена и песента „Дишай“, посветена на правото на информация. Автор на музиката и аранжимента е Михаил Йосифов, текстът е дело на Марий Росен, изпълнител е Андрония Попова – Рони.

 

Наградите за Деня на правото да знам

 

Наградите връчваме в шест категории – четири положителни и две негативни.

 

Със „Златен ключ“ и грамота ПДИ отличава граждани, НПО и журналисти, които активно, последователно и резултатно използват процедурите на ЗДОИ в обществена полза.

 

Важно е да ползваме Закона за достъп до обществена информация, тъй като това е начинът, по който е възможно да накараме администрацията да действа и проверява своята ефективност.[3]


Златният ключ е важен за мен и защото през последните петнадесетина години ПДИ се утвърди като една от малкото неправителствени организации, които помагат реално на медиите и на журналистите да правят истинска журналистика.[4]


Награждаваме и институциите, развиващи положителни практики по изпълнение на закона и предоставяне на информация на гражданите.

 

Наградата е и възможност за всички да следват добрия пример, добрите практики.[5]


С „Катинар” и „Вързан ключ” порицаваме практики, които нарушават правото на достъп до информация.

 

Ден на правото да знам
Онлайн церемония за Деня на правото да знам,2020

Номинирайте своите Шампиони на достъпа до информация в България!

 

Процесът на набиране на номинации е целогодишен.

 

Всеки, който има фаворит в някоя от категориите, може да изпрати мотивирана номинация, отговаряща на посочените критерии до 15 септември 2021 чрез електронната форма на страница за Деня на правото да знам, която ПДИ поддържа: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

 

Направените от екипа на ПДИ номинации се основават на резултатите от специализираните проучвания, които организацията провежда всяка година, на казусите, постъпващи в правния екип и на съдебните дела, които подкрепяме.

 

Номинации постъпват и от координаторите на ПДИ. Журналисти в областните градове в страната, те са водещи в медийната кампания, която предшества и съпътства Деня на правото да знам. Координаторите организират различни инициативи по места, разясняват и поощряват активното упражняване на правото на достъп до информация.

 

Жури от екипа на ПДИ, журналисти, общественици и представители на НПО, които през годините са спомогнали за утвърждаване на стандартите в областта на свободата на информацията, избира победителите въз основа на утвърдени критерии.

 

Онлайн церемония за връчване на награди за Деня на правото да знам‘2021

 

Заради епидемичната обстановка и тази година церемонията по повод Международния ден на правото да знам ще се проведе онлайн в платформата ZOOM  на 28 септември от 15.00 часа.

 

Каним Ви да заявите присъствие на 28 септември 2021 с регистрация на следния линк: https://bit.ly/2Ypj8zi. След регистрация ще получите автоматично потвърждение. Очакваме Ви!

 

Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията 

Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много неправителствени организации по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. През 2020, поради ограничителните мерки в много държави, палитрата от събития, които застъпниците за свобода на информацията по света организираха за 28 септември се ограничи до онлайн семинари, уебинари, дискусии, церемонии, видеа.  

Кампаниите и дейностите на членовете на FOIAnet за отбелязване на Деня на правото да знам ще бъдат публикувани на Картата за Деня на правото да знам.

 

Кампанията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проекта Форум „Достъп до информация“, изпълняван от Програма Достъп до информация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.[1] Георги Георгиев, лидер на ГС „БОЕЦ“, по време на 18та церемония по връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам 2020 г.

[2] Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, по време на 17та церемония по връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам 2019 г.

[3] адв. Калин Ангелов по време на 16та церемония по връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам.2018 г.

[4] Илия Вълков, журналист, носител на наградата „Златен ключ“ за 2017 и 2019.

[5] Мирослав Янчев, кмет на община Златоград, носител на наградата „Златен ключ“ в категория „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“ за 2020.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.