Ако имате желание да получавате месечния информационен бюлетин на ПДИ, електронни съобщения от блога и за работата на ПДИ, моля абонирайте се!

ПДИ не изпраща спам и не предоставя Вашия адрес на други лица. Можете да се отпишете по всяко време.

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
Брой 12(60)
Декември 2008 г.
1.
2.
3.
4.
5.
От координаторската мрежа
Преразказ по събитие с елементи на много лично отношение
6.
От координаторската мрежа
Чиновници се оправдават с незнание на нормативните документи
7.
8.
9.
Брой 11(59)
Ноември 2008 г.
1.
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
2.
3.
4.
5.
6.
Свобода на словото
 
7.
Колонката на гражданина
 
8.
9.
Брой 10(58)
Октомври 2008 г.
1.
Размисли по повод едно социологическо проучване
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Брой 9(57)
Септември 2008 г.
1.
2.
3.
4.
Интервю
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика
5.
6.
Интервю
инж. Никола Кърнолски, директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив
7.
8.
9.
10.
11.
Брой 8(56)
Август 2008 г.
1.
2.
3.
4.
Колонката на гражданина
История с продължение от носителя на Златен ключ – 2007г.
5.
От координаторската мрежа
 
6.
7.
8.
Брой 7(55)
Юли 2008 г.
1.
2.
3.
От координаторската мрежа
 
4.
5.
6.
Застъпниците за свобода на информацията
 
7.
8.
9.
Брой 6(54)
Юни 2008 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Брой 5(53)
Май 2008 г.
1.
2.
3.
4.
5.
Колонката на гражданина
 
6.
7.
8.
Брой 4(52)
Април 2008 г.
1.
2.
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Брой 3(51)
Март 2008 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Брой 2(50)
Февруари 2008 г.
1.
2.
От координаторската мрежа
 
3.
4.
5.
6.
7.
Брой 1(49)
Януари 2008 г.
1.
2.
3.
4.
Наблюдение на практиките
 
5.
6.
7.
Колонката на гражданина
 
8.
9.