Искра Койчева, координатор на ПДИ в Пловдив

Искра Койчева

Фирма съди Община Сопот в Административен съд-Пловдив за отказ на информация във връзка с изпълнителните дела, които управата на подбалканския град е образувала. Решението на магистратите ще е определящо дали броят на делата и по какви критерии и правила се избират съдебните изпълнители по казусите, имат действително обществена значимост.

През август миналата година частното дружество „Шато вале де роз“, занимаващо се с лозарство и винарство, подава заявление в кметството на Сопот по Закона за достъп до информация за начина и реда, по който се образуват делата за вземания на данъци и такси и по какви правила се избират съдебните изпълнители по казусите, обясни адвокат Милена Докова от адвокатска кантора „Екимджиев“, защитаваща интересите на дружеството жалбоподател.

От общината отговорят, че не разполагат с такава информация и че не са длъжни да водят статистически данни колко дела има и на какъв принцип са образувани те, тъй като са предоставили избора на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) на адвокатска кантора, с която работят.

На база на този отговор от фирмата входират жалба в Административния съд, защото според юристите на дружеството, отговорът на кметството в Сопот на практика е отказ на информация, тъй като не са предоставени никакви данни.  „Шато вале де роз“ е в спор с Община Сопот от години. През 2016 за няколко десетки декара лозя край Сопот, собственост на дружеството, местната управа съставя акт на фирмата, която е санкционирана да заплати начислените данъчни задължения за терена.

Спорът между двете страни влиза в съда, където се установява, че земята е земеделска и актът е обявен за нищожен с влязло в сила съдебно решение. Преди това обаче е образувано изпълнително дело и общината налага запор на лозята, като чрез ЧСИ ги предлага за продан. От фирмата очакват решението по казуса на Административния съд в Пловдив. Срокът за произнасяне от 30 дни е изтекъл на 8 декември м.г. Към 1 април 2022 решение все още няма.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.