С кмета на Община Болярово разговаря Дияна Бончева, координатор на ПДИ в ЯмболХристо Христов, кмет на Община Болярово

Г-н Христов, тази година Община Болярово дръпна силно напред в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация. Резултатите ви са се подобрили с цели 122 точки в сравнение с 2020 г. и вече сте на 15-та позиция сред наблюдаваните институции, а в област Ямбол сте и на първо място. На какво се дължи това подобрение?
В Община Болярово винаги сме държали на прозрачността в управлението. Девизът, с който още през 1995 г. поех управлението на общината, бе „С открита душа към хората и проблемите на родния край“. Истината е, че още в предходни проучвания бихме били на по-предни места, ако бяхме обърнали повече внимание на общинския сайт, по-точно на начина му на подредба. С моя заповед във всеки отдел има човек, който отговаря за своевременното публикуване на информацията, свързана със съответния ресор. Така че по всички пунктове, по които ПДИ извършва проучванията си, информацията бе публикувана. Но бе публикувана разпиляно. С ваше съдействие, като координатор на ПДИ, екип от служители в общината успя да подреди тази информация и сега по-лесно се намира от хората, които я търсят. Прави впечатление и че през последната година се е покачила посещаемостта в сайта, което може би се дължи и на електронните услуги, които предоставяме. 

Какво, освен ежегодното проучване на ПДИ, ви стимулира да промените облика на сайта?
Проучванията на ПДИ винаги са били и стимул, и критерий за оценка на дейността ни. Но не само те, разбира се, ни накараха да обърнем по-сериозно внимание на сайта. Вследствие на заявленията за достъп до информация, които получаваме, и на факта, че често ни търсят чрез заявления за документи и справки, които иначе са публикувани на нашата страница, стигнахме до извода, че хората явно трудно са се ориентирали преди това в нея. А и през последните години много се активизира търсенето на информация от Община Болярово. Ако през 2018 г. имахме 6 заявления по ЗДОИ, през 2019 г. – 8, то през 2020 г. те бяха 32, а за първото шестмесечие на тази година вече са 16. Гражданите се интересуват както за разходването на бюджетните средства, така и за контрола на администрацията върху бездомните кучета, доставката на хранителни стоки в детските градини и социалните заведения, доставката на дезинфекционни материали в изборните помещения. Изводът ни е, че колкото повече информация публикуваме на сайта, толкова по-бързо гражданите и организациите ще я намират и съответно по-малко заявления ще получаваме. 

Кои са търсещите информация – граждани, журналисти, неправителствени организации?
Заявления изпращат както граждани, така и неправителствени организации, като използват най-често електронната форма и съответно искат да им се предостави отговор по електронен път. За неправителствените организации това е и начин да си попълнят проучване, свързано с дейността им. От журналисти не сме получавали заявления за достъп, но както аз, така и заместник-кметът, секретарят и останалите служители максимално съдействаме на медиите за точното и своевременно предоставяне на нужните им отговори.  

Има ли постановени откази по заявления за достъп до обществена информация?
Не, макар в някои заявления да прозира прекаляване с правото на достъп предвид обема на исканата информация. Въпреки това не сме постановявали откази. Само по две заявления има предоставен частичен достъп, поради наличието на лични данни.  

Освен че от вас търсят информация, Община Болярово също използва възможността чрез ЗДОИ да търси информация от други институции…
Случи се, да. Използвахме закона по ваша препоръка, за да получим допълнителни документи по казус с проучвания за злато на наша територия. Ние сме заели твърда позиция – кариери на метални изкопаеми на територията на Община Болярово няма да позволим и има категорично решение за това на Общинския съвет и обществеността чрез събраната подписка от гражданска инициатива. Така че наложи се да използваме ЗДОИ, за да получим пълната документация, която ни бе необходима да си изградим позицията по намеренията за тези проучвания и сега отново се налага да го правим. Поредното заявление, което изпратихме, е до МОСВ и се надяваме на пълен достъп до внесен работен проект за проучвания за злато на територията на общината.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.