Фани Давидова, ПДИ
Фани Давидова
Фани Давидова

Основна част от работата на юристите в ПДИ е оказване на правна помощ и даване на консултации в случаи на нарушаване правото на достъп до информация. В офиса за коментар и правен съвет пристигат случаи от цялата страна. От Варна обаче винаги идват истории като за киносценарии – от криминални психотрилъри през класически екшъни до черни комедии. Не преувеличавам – делата за достъп до информация[1] от Варна, свързани с искания за документи, отнасящи се до градоустройствени планове и прочутата Алея Първа, спокойно биха послужили за филм в стил „Орли на правосъдието“. В криминалния раздел можем да класираме историята от 2010, в която от ОДВР Варна разследваха подозрително според тях заявление за достъп до информация, а заявителите бяха привикани за разпит в полицията[2]. А като екшън - историята от 2012, в която искане за достъп до информация приключи с бой и арест за заявителя[3]. Като драма – разследването на самозапалването на Пламен Горанов пред общината през 2013[4]. И една комедия – гражданинът Бозов, подал заявление[5] по ЗДОИ за спящи в патрулка полицаи, също е от Варна. Да, мине не мине месец и в ПДИ постъпва нов казус „Варна Пикчърс представя“. Трябва да признаем, че много често

 

варненските случаи представляват

истинско правно предизвикателство

 

а чрез тях се осветляват важни теми, представляващи голям обществен интерес.

 

В този брой ще представим не просто филм, а цял сериал и то в два сезона. Случаят постави важен за практиката по ЗДОИ въпрос за баланса на интереси между правото на достъп до информация и защитата на личните данни при наличие на надделяващ обществен интерес от разкриване на информацията. Първият сезон е открит през 2012 и главният герой – журналистът от в. „Дневник” Спас Спасов - подава заявление до председателя на Общински Съвет във Варна с искане да му бъдат предоставени размера на трудовите възнаграждения, получени по трудово-правни отношения от управителите на няколко общински дружества за периода 2010–2011. Спасов се интересува и в какъв размер са възнагражденията, получени като допълнително-материално стимулиране от всеки управител на въпросните дружества, контрольорите на дружествата, техните прокуристи и членовете на бордовете на директорите и представителите в тези дружества. Подаденото заявление за достъп получава решение за отказ от председателя на Общински съвет. Като мотив е посочено, че поисканата информация представлява лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и по-конкретно това представлявало информация относно икономическата идентичност на лицата, за които е поискана информацията.


С помощта на ПДИ Спас Спасов обжалва отказа в съда, но първата инстанция уважава жалбата частично като приема, че трудовите възнаграждения на посочените в искането лица представляват обществена информация и следва да бъдат предоставени. За останалите суми обаче, получени като допълнително материално стимулиране, съдът счита, че представляват защитени лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и не следва да бъдат предоставени.

Втората инстанция – пето отделение на Върховен административен съд - признава изцяло правото на достъп до информация както до трудовите възнаграждения на управителите на дружествата, така и до сумите получени от тях като допълнително материално стимулиране. В мотивите си съдът посочва, че исканата информация касае размера на получени средства на дружества и предприятия общинска собственост, която ще даде възможност да се състави мнение за начина на разходване общински средства, а това не би могло да  представлява лични данни на лицата, които са ги получили.

 

Така с щастлив финал приключва първият сезон на нашия филмов случай. При нормално развитие втори сезон не би следвало да има и информацията би трябвало да бъде дадена въз основа на съдебното решение, но

 

простите развръзки не са характерни

за град като Варна

 

Във втория сезон героят Спасов подава ново заявление за достъп до информация до председателя на ОбС Варна, с което иска отново да му бъде предоставена информацията за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските предприятия. Към заявлението прилага и съдебното решение, като наивно си мисли, че вече не би следвало да има проблем с получаването на исканите данни.  Вместо развръзка обаче казусът получава такава завръзка, че сюжетната линия се разделя на още няколко, а те самите хубаво се оплитат една с друга. Какво се случва?

 

Председателят на ОбС неизвестно защо заинатен да не предостави исканата информация, независимо от съдебното решение, вместо да отговори, препраща заявлението на Спасов до всяко едно от шестте общински дружества, за които е поискана информацията, смятайки че въпросът е приключил. Тук е мястото да отбележим, че самите дружества също са задължени да предоставят информация по реда на ЗДОИ в качеството им на публично правни организации, но това е отделна тема. Какво правят общинските дружества? Две от тях предоставят информация, три изобщо не отговарят, а фирмата „Пазари“ ЕАД – Варна изпраща изричен писмен отказ на Спасов, с който му казва, че дружеството не е задължен по ЗДОИ субект и няма да му предостави никаква информация. От „Пазари“ ЕАД – Варна пишат и до председателя на ОбС - Варна, като го уведомяват, че отказват да предоставят исканите данни, защото не били задължени да отговарят на заявления за достъп. В писмото си от дружеството напомнят на председателя на ОбС, че все пак има издадено съдебно решение срещу него и ако някой е задължен да предостави данни, това е именно той.

 

На практика журналистът Спасов е изправен пред възможността да обжалва мълчаливите откази на неотговорилите дружества и изричния отказ на „Пазари“ ЕАД – Варна, за да получи достъп до данни, за които вече е водил дело и го е спечелил на две инстанции. И понеже историята взе да придобива напълно абсурден характер, заедно със Спас Спасов взехме решение да подадем ново заявление до председателя на ОбС - Варна, в което мотивирано да обясним защо е длъжен да предостави информацията и да изпълни решението на съда. В противен случай ще поискаме от съда да наложи глоба за неизпълнение на съдебното решение. Как ще постъпи председателят на ОбС ще разберем в третия сезон.© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.