Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Отличия
С одита на активната прозрачност ПДИ подтиква администрациите да приведат в ред сайтовете си и на свой ред да станат ограмотители, твърди носителят на наградата „Координатор на годината“
Тодор Гроздев
Гергана Жулева връчва наградата на Тодор Гроздев

Журналистът от в. „Знаме“ Тодор Гроздев е координатор на ПДИ в Пазарджик от 2015. За втора поредна година той е носител на наградата Координатор на годината.

 

Втора поредна година призът е твой. Това е прецедент в историята на журналистическата мрежа на ПДИ. 


Искам да благодаря на екипа на ПДИ за доверието, на Николай Нинов и на Кирил Терзийски. Като опитен журналист Николай неведнъж ме е напътствал, а адвокат Терзийски – с правни съвети и помощ. Негова заслуга са съдебните битки, които досега спечелих.

 

Използвал ли си ЗДОИ преди да станеш координатор на ПДИ?


Ползвах обходни пътища и някои по-преки, разбира се, които са като вратички в закона. Получавах неофициална информация за неща, за които не се споменава на пресконференции. Познавах ЗДОИ, присъствах и на едно от обученията на ПДИ в Пазарджик, но не ползвах закона - институциите в областта не бяха свикнали да работят с него и губех маса време, за да получа исканата информация.

 

Каква е картината днес?


Много различна. За последните две години институциите приеха, че ЗДОИ следва да се спазва. Нищо че липсва контролен механизъм, който да ги „перва през ръцете“, ако отказват информация. Достатъчно е, че губят дела в съда, плащат такси, губят време и уважение. Вече са наясно, че е по-добре да действат по закон, отколкото да се инатят.

 

По-добре ли ще е да има информационен комисар или омбудсман за достъпа до информация, който да е медиатор между граждани и институции?


Със сигурност. Гражданите учудващо малко знаят за ЗДОИ и другите закони. И учудващо не си търсят правата. Особено младите, които излизат от училище и университета.

Специално за ЗДОИ е нужен посредник, нужно е едно облъчване, за да усетят хората благотворния ефект на закона, както аз го усетих, когато станах част от ПДИ.

 

Предпочитаните ти тактики за търсене на информация?


Първо, да си упорит. Когато подам заявление по ЗДОИ, дори по мейл да е - задължително звъня по телефона. Защото не са свикнали да връщат мейл с входящ номер. Процедирам и според нагласата на човека. Ако се налага - отново звъня, за да подсетя за себе си. Второ, когато пишеш заявлението трябва да знаеш какво точно искаш. Така че, когато служителят отсреща го отвори, да оцени, че не му губиш времето, че се интересуваш от нещо конкретно. Същевременно не трябва да показваш, че ще вдигнеш бялото знаме, ако ти откажат. Трябва да внушава увереност заявлението, а не уклончивост.

 

Търсят ли те за съвет граждани, журналисти, НПО?


Въпреки че в областта се знае, че има координатор на ПДИ, че ПДИ консултира и граждани, и журналисти, и НПО,

активността им не е достатъчна. Журналистите предпочитат информацията по телефона. По-бързо е, по-лесно е, качваш няколко новини от пресконференции, които ти пълнят сайта, и дотук. Така и институциите не се сърдят. А идеята на повечето пресконференции е да те хързулнат с информация, облечена в атрактивна форма. Накратко, стигаме до извода, че заявленията по ЗДОИ са задължителни, за да има баланс при получаване на информацията. Не всичко е неформални контакти и пресконференции.

 

След като ползваш сайтовете на институциите в областта, какви са препоръките ти по отношение активното публикуване на информация от тяхна страна? Стават ли по-открити?


Много интернет страници са в процес на активно „пълнене“, въпреки че от 2016 година измина много време. От община Пазарджик има какво още да се желае, макар сайтът й да е добре структуриран, да има публикувани регистри, проекти на актове, обществени обсъждания. Може би община Панагюрище е най-изрядна. Някои общини обаче са далече от изискванията, въпреки че не са нови, какъвто е случаят със Сърница.

 

Тоест, отчиташ напредък? 

 

Да. И основна роля за него има ежегодният одит на активната прозрачност, с който ПДИ подтиква администрациите да приведат в ред сайтовете си и на свой ред да станат ограмотители. Логично: отвори ли човек една прегледна секция, бързо и лесно намира каквото го интересува. А ако информацията, която търси, се намира след изтощително ровене в сайта, шансът да бъде прочетена и съответно полезна - клони към нула.     

 

Необходими ли са промени в ЗДОИ?


Сроковете не бива да се скъсяват. Трябва време, за да станат институциите още по-експедитивни. Глобите - още като ги приеха, бях на мнение, че можеха да са по-солени. Колкото до нови текстове, аз - като гражданин - желая достъп до по-широк кръг информация, без се да се засягат нечии интереси. И в това отношение би следвало да се разшири обхвата на закона. Същевременно институциите с право недоволстват, че определени хора им създават излишна работа, като им пречат да си вършат всекидневните задължения. Тоест, в закона би било добре да има текст, прецизиращ това, което се иска като информация, за да не попадат дадени заявления в графата „Произвол“.  

 

От какъв вид обществена информация най-много се интересуват гражданите в областта?


От обществените поръчки. Но след като медиите вече са вдигнали шум. Иначе, ако попаднете на общинска сесия, в който и да е град в областта, няма да откриете там гражданин. Ако отидете на обсъждане на някаква наредба, ще видите един-двама общински съветници, които имат интерес и осъзнават, че въпросът е важен. Понякога са и по задължение там, защото са членове на комисията, подготвяща проекта на наредбата.

 

Какво би искал да постигнеш, ползвайки ЗДОИ?


Да получавам информация, която променя нещата около мен за добро, а не да прави сензации.

 

Въпросите зададе:

Ралица Кацарска, ПДИ

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.