Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
От координаторската мрежа
След четиримесечна одисея община Севлиево предостави разходите за задгранични командировки и посрещането на чуждестранни делегации
Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова

Административният съд в Габрово отмени отказ на секретаря на община Севлиево да предостави подробна справка за задграничните пътувания на служители през 2017 и за направените разходи за тях. Със същото решение - от 9 март т.г., бяха отхвърлени възраженията на общината да даде информация и за чуждестранните делегации, гостували в Севлиево през миналата година и за разходваните за посрещането им публични финанси. 

 

Четири месеца, след като пожелах да науча за похарчените бюджетни средства, вече разполагам със справката

 

по начина, по който я заявих по реда на ЗДОИ

 

(по длъжност на командирования служител; точни дати на командировката; цел и начин на пътуването; брой дни зад граница). За всяко от служебните пътувания поисках и справка за направените разходи за визи, транспорт и командировъчни. Със същото заявление и по същите критерии потърсих информация и за посещенията на чуждестранни делегации и гости в община Севлиево.

Никъде не бях посочила, че искам имената на пътувалите служители, а само техните длъжности. Затова се изненадах, че ми отказаха такава справка, тъй като „имената, длъжностите и датите на пътуванията представляват лични данни“. А искането за направените разходи в общината сметнаха като желание за достъп до първични счетоводни документи и отчети, „т.е. исканата информация се отнася до конкретни длъжностни лица и размера на изплатените им командировъчни, поради което касае тяхната икономическа идентичност“.

 

Единственото, което в община Севлиево

приеха за обществена информация

 

бе общият размер на разходите за пътувания на служителите. Затова ми изпратиха две цифри – едната за пълния размер на разходваните средства за командировки в чужбина и втора - за похарченото за посрещане на чуждестранни делегации. 

 

Смятам за абсурдно разходите за командировки да са лични данни, затова подадох жалба срещу отказа да ми се предостави тази информация. В отговор от общината наеха софийско адвокатско дружество, за да ги представлява.  

 

Адвокатите поддържаха тезата, че ако получа детайлна справка за командировките, това „безспорно ще доведе до икономическа идентичност на служителите“.  И че изпълнението на служебните задължения не е обществена информация, тъй като „е свързано с личния принос на всеки служител към дейността на общинската администрация“ и оценка за него може да дава прекият му ръководител.

В правото да получа тази информация ме подкрепи адвокат Кирил Терзийски от ПДИ. Защитавахме тезата, че отказаната ми информация не представлява защитени лични данни и не е свързана с личния живот на служителите, а с изпълнението на служебните им задължения, още повече, че се обезпечава със средства от общинския бюджет. Терзийски цитира съдебна практика на ВАС, че сведенията за броя, целта и продължителността на служебните пътувания и разходите, свързани с тях, представляват обществена информация и тя не може да бъде квалифицирана като лични данни, тъй като не касае конкретно физическо лице, а се отнася до изпълнение на служебни функции и следва да се квалифицира като служебна обществена информация.

 

Не на последно място считахме, че справката за задграничните командировки има надделяващ обществен интерес и би повишила прозрачността в работата на администрацията.   

На съдебното заседание от община Севлиево направиха

 

последен опит да сложат командировките

в графата „лични данни“

 

Техният представител заяви, че Севлиево е малка община и за някои длъжности има само по един служител. От това следвало, че ако разкрият длъжността на командирования, това би могло да го идентифицира, с което на практика ще се предоставят личните му данни. Съдът отхвърли претенцията.

 

Като несъстоятелен бе определен и доводът на софийските адвокати, че поисканите разходи са въз основа на първични счетоводни документи, както и че предмет на искането ми е достъп до тези разходооправдателни документи.

 

Два парадокса се откроиха след тази четиримесечна битка -  опитът на администрацията да скрие обществена информация, наемайки външно адвокатско дружество (при наличие на четирима щатни юристи), заедно с твърдението, че задграничните командировки са плод на личен принос на служителите и гражданите нямат право да знаят къде, за какво и на каква цена пътуват те.

 

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.