Владимир Симеонов, координатор на ПДИ в Благоевград

„Со кротце, со благо и со малце кьотек”. Тази крилата фраза отпреди близо век на тогавашния премиер Андрей Ляпчев продължава често да се ползва у нас. А причината за актуалността й е, че се е превърнала в метафора на начина, по който се случват нещата в нашите географски предели. Там, където не може само с добра дума, си трябва и малко бой.

 

Днес боят, разбира се, не е на мода, все пак в демокрацията е измислен начин как човек да потърси и защити правата си. И това е съдът. Особено когато става дума за Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който много често не е удобен на тези, които са задължени субекти. Но пък е любим на активни граждани, неправителствени организации и други търсещи обществена информация.

 

Благоевградчанката Наталия Димитрова хич и не си е помислила за „малце кьотек”, когато през месец март тази година чинно и по буквата на закона входирала заявление по ЗДОИ. Целта й била да научи повече подробности за изграденото пъмп-трак трасе в парка край булевард „Свети Димитър Солунски” в Благоевград. Ето че стигаме до модерен термин – „pump track” е спорт, който се провежда с каране на велосипед и се изпълняват скокове и други трикове с колелото. Жителката на града пожелала да получи обществена информация – на каква стойност е изградената велописта с изкуствени неравности, да й се предостави копие от техническия проект, копие от протокол от приемането от изпълнителя на обекта, предназначен за ползване от любители на велосипедите. Наталия Димитрова се интересувала още от това как ще се поддържа това пъмп-трак трасе, каква е общата стойност с ДДС за неговото изграждане и кой е източникът на финансиране.

 

„Со кротце, со благо” от Община Благоевград я зарадвали с твърде крехка и непълна информация. Надълго и нашироко експертите на Общината обяснили, че изграденото пъмп-трак трасе с изкуствени неравности в парка при булевард „Св. Димитър Солунски” е в резултат от проведен диалог между гражданите на града и кмета Илко Стоянов.  Разкрили, че осъществяването на този идеен проект е изцяло в интерес на гражданите и гостите на града, а това е един иновативен начин за развитие на спорта на открито в градска среда. Пистата пък била изградена по екологичен и природосъобразен начин с помощта на общинската фирма „Биострой“ ЕООД.

 

Димитрова научила още, не че държала точно на тези данни, как трасето не е изградено изцяло, предстои то да бъде доразвито с помощта на велоклубовете и любители на този спорт в града.

 

Уточнено е на търсещата информация дама от Благоевград, че пъмп-трак трасетата (велопистите) не представляват строежи по смисъла на §5, т. 38 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и за тях, съгласно чл. 151, ал. 1, т. 5 и т. 12 от ЗУТ, не се изисква издаване на разрешение за стоеж.

 

„Същите се считат за градински парков елемент по смисъла на закона. Следователно не е необходимо издаването на строителни книжа за такъв тип обекти, тъй като такива не са необходими и няма как да Ви бъде предоставен строителен документ или да бъде издаден документ за приемане (удостоверение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация)”, продължили с обясненията от Община Благоевград, без да пестят хартия, думи и време. Това решение е за предоставяне на достъп до обществена информация било изпратено на заявителката с писмо на 18.04.2023 г. на посочения от нея електронен адрес.

 

„Всичко това така и не отговори на повечето от моите въпроси, които касаеха изразходването на средства за тази велописта и източника на финансиране. Затова подадох жалба в Административен съд - Благоевград. Съдията по делото отмени решението на кмета на Община Благоевград в частта, касаеща предоставената ми информация по тези точки. И се разпореди в 14-дневен срок да получа исканата от мен обществена информация”, твърди Наталия Димитрова.

Така в крайна сметка дамата научава, че за изграждането на велопистата в парка край булевард „Свети Димитър Солунски” са изразходвани 0 лева от общинския бюджет. Защото това пъмп-трак трасе е изградено с доброволен труд и с подкрепата на общинското търговско дружество „Биострой ЕООД. Затова Община Благоевград не разполага с одобрен технически проект, нито пък с протокол за приемането на изградената велописта от изпълнителя и въвеждането й в експлоатация. За строителството и поддръжката на пъмп-трак трасето не е избиран изпълнител.

 

Изводите са ясни на всички – повечето задължени субекти по ЗДОИ не изгарят от желание да предоставят данни за своята дейност. Напротив. Някои го карат по почина "мълчалив отказ", други дават частична информация на принципа "Ако мине номерът". Но от будните граждани, от тези, които се интересуват какви ги вършат институциите, зависи докъде ще стигнат в отпора си задължените субекти. Като не се отказват, не махат с ръка, а търсят правата си в съда. А култовата фраза на Андрей Ляпчев за търсещите обществена информация би звучала най-актуално по следния начин: "Со кротце, со благо и со малце съд".       

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от      Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.