Възнаграждението не е лични данни, редно е да знаем колко получават служителите в администрацията

Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова

Заплатата на заместник-кмет в която и да е община не може да се третира като лични данни. Това е записано в мотивите за решение на Административния съд в Габрово, който на 28 май се произнесе по жалба срещу отказ на секретаря на Община Севлиево да съобщи какво е определеното възнаграждение на един от севлиевските заместник-кметове, този с ресор „Финанси“. Съдът върна преписката за ново произнасяне, като преди това отмени отказа.

 

Опитите ни да научим възнаграждението на заместник-кмета започнаха преди пет месеца. В края на януари подадохме първото заявление до общината, с което поискахме да научим размера на въпросната заплата. От предишни опити за достъп до информация, свързана със същия служител, знаехме, че администрацията в Севлиево не е словоохотлива. Логично: половин година по-рано с юристите на ПДИ внасяхме заявления, на които се отговаряше частично, само и само да не се каже, че управникът, който ръководи 20 млн. лв. бюджет, е назначен на 4 часа. Е, в крайна сметка, това се изясни. Няма да обяснявам какъв взрив предизвика това в град, в който всички се познават. Защото никога не е имало заместник-кмет на 4 часа, който да работи и на още 8 часа по проект с европейско финасиране. Благодарение възможностите, които дава ЗДОИ, успяхме да научим и колко получава заместник-кметът за допълнителните 8 часа работа. Сумата от 46 000 лв. за срок от две години натрупа и допълнителни въпроси. Най-важният – колко получава същият служител за половин работен ден? И с юристите на ПДИ се заехме да стигнем и до тази информация. На първото заявление от януари  получихме отказ. Мотивът: това са лични данни и лицето, което касаят, трябва да е дало изричното си съгласие. И, забележете: „Позицията в общинската администрация „заместник-кмет „Финанси“ е индивидуална и сама по себе си - достатъчна да се идентифицира с физическото лице, което я заема“.

 

През февруари подадохме ново заявление. От него „изчистихме“ всякакви допълнителни плащания, които може да са правени към въпросния служител и които биха го идентифицирали. Поискахме само „определеното трудово възнаграждение за позиция в общинската администрация „заместник-кмет „Финанси“, без допълнителни месечни добавки“. В законоустановения 14-дневен срок отново получихме отказ, този път с мотива, че в общинската администрация “понятието позиция не съществува, а съгласно нормативните документи съществува понятието „длъжностно разписание“. Та нали при първия отказ от общината сами използваха„позиция в общинската администрация“?

 

Убедени, че ситуацията е по-скоро абсурдна, подадохме жалба до Административен съд - Габрово срещу отказа да ни предоставят информация. Първото насрочено заседание се отложи, тъй като от общината не бяха предоставили исканите от съда допълнителни документи. След второто обаче, дойде и решението в наша полза.

 

Битката дотук продължи цяла година. Времевият интервал не впечатлява, плашещо е друго: абсолютната потайност, покриваща условията, при които е назначен един от заместниците на севлиевския кмет. Абсурдността на случая идва на първо място от упоритостта, с която управляващите крият размера на една заплата, която, колкото и да е голяма, нямаше да е толкова интересна, ако вече я бяха оповестили. И второ – в общество, в което възнагражденията на държавните служители са известни (от президента до кметския наместник на най-затънтеното село), нелогично е заплатата на един заместник-кмет да се укрива усърдно. Освен ако не е налице назначение на четири часа и възнаграждение за осем.

 

П.П.

 

На 1 юли 2014, точно 14 дни, след като решението на Административния съд в Габрово влезе в сила, получихме исканата информация. Един от заместниците на кмета действително е назначен на 4 часа, а получава заплата за 8 часа. Дали става дума за финансова злоупотреба, нека кажат отговорните органи. За нас е важно, че жителите на Община Севлиево ще знаят, че финансовият им кмет се подписва под 1100 лева за половин работен ден. И сме изключително удовлетворени от начина, по който най-после ни бе предоставена търсената информация. Получихме дебела папка с документи - преписи от решения на ОбС, заповеди на кмета, длъжностно разписание на служителите в администрацията, Устройствен правилник за работата й, дори заповедта на кмета, с която се определят ресорите на неговите заместници. На пръв поглед служителите се бяха престарали. Но не е това. Ще ми се да вярвам, че в Севлиево започнаха да разбират как ЗДОИ не ги прави уязвими, а им осигурява онази прозрачност, от която всеки управник се нуждае, за да има на своя страна хората. Защото и децата знаят, че когато слушаш, няма какво да криеш.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.