Материала подготви Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 10 (238) Октомври 2023
Даниел Димитров, стажант в ПДИ по програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“, с подкрепата на фондация „Америка за България“
Брой 1 (229) 2023
д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 10 (226) Октомври 2022
Диана Банчева, ПДИ
Брой 1(181) 2019
Диана Банчева, ПДИ
Брой 8(140) 2015
Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 12(120) Декември 2013
Фани Давидова, ПДИ
Брой 1(109) 2013
Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 12(108) Декември 2012
Диана Банчева и Ралица Кацарска, ПДИ
Брой 12(96) Декември 2011