адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 7 (235) 2023
д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 8 (224) 2022
адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 4 (220) 2022
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 10 (214) Октомври 2021
Кирил Терзийски, ПДИ
Брой 5 (209) 2021
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 5 (209) 2021
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 4 (208) 2021
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 4 (196) 2020
Стефан Ангелов, ПДИ
Брой 3 (195) 2020
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 3 (195) 2020
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 1 (193) 2020
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 6(186) 2019
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 6(174) 2018
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 6(162) 2017
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 4(160) 2017
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 2(158) 2017
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 1(157) 2017
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 8(152) 2016
Стефан Ангелов, ПДИ
Брой 11(143) Ноември 2015
Кирил Терзийски, ПДИ
Брой 6(138) 2015
Фани Давидова, ПДИ
Брой 7(127) 2014
Фани Давидова, ПДИ
Брой 3(123) 2014
Дарина Палова, ПДИ
Брой 5(113) 2013