Екатерина Христова, координатор на ПДИ в Търговище
Брой 2 (242) 2024
Въпросите зададе Катерина Коцева, ПДИ
Брой 9 (237) 2023
Интервю на Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград, с Георги Милков – изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие
Брой 2 (230) 2023
С Благослав Михайлов, основател на Стража.бг, разговаряха Диана Банчева и Катерина Коцева, ПДИ
Брой 7 (223) 2022
Разговора води Диана Банчева
Брой 11(179) Ноември 2018
Ива Антонова, координатор на ПДИ във Враца
Брой 8(80) 2010
Диана Банчева, ПДИ
Брой 12(72) Декември 2009
Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ
Брой 9(69) 2009
Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ
Брой 9(69) 2009
Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ
Брой 9(69) 2009
Интервю на Силвия Шатърова, координатор на ПДИ за Бургас
Брой 8(68) 2009
Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ
Брой 3(63) 2009
Интервюто взе Ралица Кацарска
Брой 2(62) 2009
Божидар Спасов, журналист от в-к "Българска армия"
Брой 8(56) 2008
Диана Банчева, ПДИ
Брой 4(40) 2007
Стела Ковачева, координатор на ПДИ за Разград
Брой 4(40) 2007
Силвия Шатърова, координатор на ПДИ за Бургас
Брой 1(25) 2006