адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 8 (236) 2023
адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Брой 7 (235) 2023
д-р Гергана Жулева, Председател на управителния съвет на ПДИ
Брой 6 (234) 2023
д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 8 (224) 2022
адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 7 (223) 2022
адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Брой 6 (222) 2022
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 5 (209) 2021
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 5 (197) 2020
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 5(173) 2018
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 6(162) 2017
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 8(152) 2016
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 5(149) 2016
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 3(147) 2016
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 6(138) 2015
Цветелина Йорданова
Брой 7(127) 2014
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 7(127) 2014
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 5(125) 2014
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 4(124) 2014
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 12(120) Декември 2013
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 11(119) Ноември 2013
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 8(116) 2013
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 7(115) 2013
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 7(115) 2013
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
Брой 5(113) 2013
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 3(111) 2013
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 2(110) 2013
Александър Кашъмов, ПДИ
Брой 12(108) Декември 2012
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 11(107) Ноември 2012
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 12(96) Декември 2011
Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Брой 3(87) 2011
Адвокат Кирил Терзийски, ПДИ
Брой 1(85) 2011