Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
От координаторската мрежа
Малките общини имат нужда от помощ, за да изпълняват задълженията си, твърди кметът на община Якимово д-р Георги Георгиев
Любомир Йорданов, координатор на ПДИ в Монтана
Любомир Йорданов
Любомор Йорданов

Община Якимово в област Монтана с четирите си села и 4500 души население е сред най-малките общини в България. Това обаче не е единствената тъжна статистика, свързана с този район на Северозапада. В общината безработицата е една от най-големите в страната, а битовата престъпност – сред най-високите. В поредицата от антирекорди на Якимово през последните години се включва и още един – във всички годишни рейтинги на активната прозрачност на институциите, подготвяни от Програма Достъп до информация, общината неизменно е в дъното.

 

Тази година местната администрация е класирана на 237 място по интернет прозрачност от всичките 265 общини. От максималните  100,7 точки за изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) местната управа е събрала  едва 42,2. На електронната й страница липсва дори секция „Достъп до информация” и координати на служителите, определени да приемат заявления. Но през предишните години малката община е била и по-надолу в електронната прозрачност на дейността си. През 2016 Якимово е на 256 място, а според експерти изпълнението на изискванията на закона е било едва 20 %.

 

Какво стои зад тревожната и дълготрайна липса на достатъчно прозрачност в дейността на местната управа –

 

недобро познаване на закона или съзнателно

неизпълнение на законовите задължения?


„В никакъв случай няма опит за неизпълнение на закона или прикриване на пропуски или нарушения. Резултатите ни наистина не са добри и това определено е свързано с недостатъчното познаване на закона, а явно и с липса на контрол от ръководството. Но големият проблем зад всичко това е липсата на достатъчен ресурс и капацитет“, казва кметът на Якимово д-р Георги Георгиев.

 

Общинската администрация няма компютърни специалисти и е наела за изработването и поддръжката на сайта си фирма. IT експертите обаче не са свършили качествено възложената работа и се наложило да бъде наета друга фирма. Новите специалисти се справили по-добре – тази година анализите на ПДИ показват, че в Якимово изискванията на ЗДОИ и другите нормативни актове за публикуване на информация в интернет са изпълнени 43% - двойно повече от предишния период.

 

„Имаме обаче да вършим още много работа”, съгласен е кметът. Освен липсващата  на електронната страница на Якимово секция „Достъп до информация” местната управа не е публикувала важни документи като правомощията и функциите на институцията, устройствения правилник, списъка на общите административни актове, решенията на общинския съвет, няма стратегия и програма за развитие… Информация, която е сред най-търсените от граждани, бизнес и журналисти.

 

Пропуските са сериозни

и ще направим всичко,

за да ги отстраним

 

признава Георгиев. Местната управа обаче няма юрист, който да работи на място – общината е наела двама прависти от  Монтана и София, които при необходимост пристигат или по електронен път преглеждат, съставят документи и дават консултации. Оперативната работа без специалист на място е доста затруднена, отчитат в общината. Макар че на електронната страница няма информация за служителите, които приемат и обработват заявления за достъп до информация, със заповед на кмета е определен специалист, отговарящ за работата по ЗДОИ - деловодителката на общината. „Ангажиментите на всички служители в местната управа обаче са доста повече от нормалното, тъй като щатът не е попълнен и това пречи на качественото изпълнение на задълженията им“, коментира кметът. В община Якимово заедно с кметовете и служителите по селата има общо 36 души – крайно недостатъчно за нормално функциониране на администрацията. Местната управа е била 2 години без главен счетоводител, а в момента въпреки обявяваните вече два конкурса липсват кандидати за директор на дирекция „Финанси”. Част от специалистите пък пътуват до селото от близките Лом и Монтана и това понякога не помага за цялостното и навременно изпълнение на задълженията им, коментират и граждани, и експерти. „Не искам да оправдавам себе си или служителите ни, пропуските са налице, но не мога да не подчертая, че и при такива условия и дефицити на кадри се стараем да изпълняваме задълженията си. Публикували сме на страницата си едни от най-важните документи – бюджетите на общината, обявите за обществени поръчки и протоколите на комисиите, списъкът на подалите декларации за конфликт на интереси, които мнозина крият. Не крием нищо, но явно не сме се справили с всички задължения за интернет прозрачността”, заявява д-р Георгиев.

 

След разговор с представители на ПДИ

 

в община Якимово планират да направят среща между юриста на общината, служителката, определена да работи по ЗДОИ, и фирмата, която подържа интернет страницата, за да бъдат обсъдени и отстранени всички отбелязани в рейтинга на прозрачността. „Благодарим на Програма Достъп до информация за инициативата и вниманието към нас! Малките общини определено имат нужда от помощ – не само от държавата, но и от неправителствените организации и гражданите!”, отбелязва Георги Георгиев.© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.