Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово
Емилия ДянковаЕмилия Димитрова

Протокол за авторство – така юристите на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Габрово са нарекли съчинен от тях документ, който има за цел да установи дали заявителят на информация по реда на ЗДОИ е този, за който се представя. Как става удостоверяването? По телефон.

На 22 октомври м.г. изпратих по електронен път заявление за достъп до обществена информация до Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП). Исканата информация касаеше дейността на Дом за стари хора в с. Добромирка, севлиевска община, в който избухна огнище на Ковид-19. Според различни източници причината за епидемичния взрив в социалното заведение е занижен контрол, липса на персонал и авторитарно управление. Домът е общински, директорът, който го ръководи, се назначава от кмета на Севлиево, а от Община Севлиево отрекоха заведението да се управлява зле. 

Заради противоречията, но и заради изясняване на фактите и обстоятелствата, довели за дни до смъртта на шест възрастни хора, беше важно да се изясни как се ръководи дома и ако действително става въпрос за занижен контрол, какво са свършили институциите, на които е вменено да контролират предоставянето на социални услуги. Затова поисках информация за извършени в социалното заведение проверки, копие от протоколите от проверките, данни за капацитета на заведението и обслужващия персонал. Информацията бе поискана едновременно от Община Севлиево, Агенцията за социално подпомагане, дирекция „Социално подпомагане“ в Севлиево и Регионалната дирекция за социално подпомагане в Габрово. Около час след изпращане на заявлението дойде обаждане по телефон от служител, представил се за юрисконсулт в РДСП. 

Вие ли сте изпратили заявление по ЗДОИ, попита юристът? След като потвърдих, поиска да повторя адреса и телефонния номер, посочени в заявлението. Когато информацията съвпадна, обясни, че по телефон не е най-добрия начин да удостовери със сигурност, че аз съм автор на заявлението и добави, че въпросите ми ще бъдат препратени към Агенцията за социално подпомагане (АСП), откъдето ще получа отговорите. Впоследствие се оказа, че още едно заявление – до дирекция „Социално подпогане“ в Севлиево, е препратено към АСП, но заведено с входящ номер в деловодната система на дирекцията.    
Всъщност препращането на заявления по ЗДОИ от регионални структури на изпълнителната власт до централните органи на управление е практика и в други институции. Моят опит сочи, че по същия начин работят и в РЗОК, откъдето не отговарят на заявления, а ги препращат към НЗОК. В законния срок от АСП предоставиха в пълен обем исканата информация, с копие от протокола от единствената извършена там проверка, за която имаше информация. Изненадата дойде от протокола, приложен към отговорите. Озаглавен е „Протокол за проверка на авторство“ и най-горе е написано, че целта му е да удостовери самоличността и авторството на Заявление за достъп до обществена информация, като е посочен входящият номер на същото. Най-долу е заключението: „Установи се: госпожа Данкова е автор и подател на горепосоченото заявление“.  

Впоследствие заявлението до АСП бе препратено по компетентност и до други институции, навсякъде съпроводено от протокола за авторство на заявителя, съставен от юрист на РДСП в Габрово.

Подобен подход е прецедент, потвърдиха юристите на ПДИ. В случая може да се говори за нарушение, тъй като няма законово изискване да се иска удостоверяване на заявителя, при това по телефон. Както изглежда, в РДСП в Габрово са се престарали в стремежа си да не би да предоставят информация на някой, който няма право на нея. Макар че откъдето и да се погледне на този странен протокол за авторство, който и да стои зад него, исканата информация е обществена. 

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.