ПДИ проведе информационни уебинари за служители от администрациите в 17 области в страната

Диана Банчева, ПДИ
Ati Forum Webinars
Снимка от провеждане на уебинара за област Благоевград, 13.01.2022

В периода септември 2021 – май 2022 екип на Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе серия онлайн информационни срещи на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“. Те се провеждат в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

 

Уебинарите бяха организирани с подкрепата на координаторите на ПДИ в страната и в тях взеха участие 409 служители от общинска и областна администрация, регионални структури на власт, и други задължени по ЗДОИ субекти като училища и библиотеки. Участие взеха служители от областите Русе, Силистра, Видин, Добрич, Разград, Варна, Шумен, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Велико Търново, Ямбол, Смолян, Хасково, Враца, Ловеч, Перник и Монтана.

 

Уебинарите бяха планирани преди пандемията като информационни дни „Достъп до информация“, които трябваше екипът на ПДИ да проведе на живо като пътува по места. Поради епидемиологичната обстановка, тези информационни срещи се провеждат онлайн.

 

Целта на уебинарите е да бъдат представени новостите в законодателството, свързано с достъпа до информация, отчетността и прозрачността, задълженията за активно публикуване на информация, резултатите от гражданския одит на активната прозрачност, процедурата по предоставяне на информация и ограниченията на достъпа до обществена информация според ЗДОИ.

 

Информационните онлайн срещи, които ПДИ провежда в страната, са част от дългосрочната стратегия на организацията за създаване на форум за ефективен граждански диалог с участието на всички заинтересовани по отношение на достъпа до информация.

 

Лектори в информационните уебинари са д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ и адвокатите от правния екип на ПДИ Стефан Ангелов и Кирил Терзийски.

 

Задълженията за активно публикуване на информация и резултатите от Одита на активната прозрачност‘2021 с представяне на данни за институциите от конкретната област подготвя д-р Гергана Жулева за всеки информационен уебинар. Въз основа на резултатите, д-р Жулева дава препоръки за подобряване на активната прозрачност и отчетност на  институциите.

 

Адвокат Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ представя в детайли процедурата по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация. Представя и възникнали казуси и съдебна практика по тях.

 

Ограниченията на достъпа до информация според ЗДОИ, както и спорни въпроси при прилагането на ограниченията, в които има установена трайна съдебна практика, представя адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ.

 

Ati Forum Webinars
Снимка от провеждане на уебинара за област Ямбол, 28.04.2022

Онлайн форматът на информационните срещи позволи да се обсъдят конкретни казуси и проблеми


от практиката на участващите служители от администрацията, свързани с прилагането на ЗДОИ.

 

Участниците получиха отговори на въпроси, свързани с конкретни заявления за достъп до информация към съответните администрации – как да процедират при заявления, с които се иска много голям обем от информация, дължи ли се информация за възнагражденията на общинските съветници, необходим ли е подпис на заявителя при подаване на заявлението. Сред поставените въпроси, на които лекторите дадоха своя коментар, бяха тези, свързани с новата заповед на Министъра на финансите, определяща нормативите за разходи по ЗДОИ и как се формират таксите за повторно използване на информация от обществения сектор, публикуването на списък на индивидуалните административни актове и др.

 

Участниците се интересуваха какви са практиките по предоставяне на информация и активна прозрачност в други европейски държави. Както и кога ще получат резултатите от тазгодишното проучване на интернет страниците на институциите, които ПДИ прави, за да ги прегледат и изпратят обратна връзка.

 

Необходимостта и ползата от информационни срещи


със служители от администрацията по отношение на прилагането на Закона за достъп до обществена информация виждаме и в анонимната обратна връзка от проведените уебинари.

 

Уебинарът беше много полезен. Полезно би било, ако при настъпване на съществени промени в процедурите по ЗДОИ да бъдат организирани подобни бъдещи срещи, тъй като промените в нормативните уредби са чести и често създават допълнителни въпроси по прилагането им.


Добре поднесена информация, споделени интересни практики в частта за ограниченията на правото на достъп.


Благодаря за отзивчивостта на целия екип през годините при всяка необходимост и конкретно за отношението на г-жа Жулева. Надявам се бъдещите уебинари да се превърнат в семинари.

 

Предстоящи уебинари


В рамките на проекта Форум „Достъп до информация“ предстои да бъдат проведени още 9 уебинара „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“. Планираните досега са както следва:

7 юни 2022 – област Монтана

16 юни 2022 – област Габрово

23 юни 2022 – област Търговище

28 юни 2022 – област Кърджали

30 юни 2022 – област Пловдив

5 юли 2022 – област Стара Загора

12 юли 2022 – област Плевен

19 юли 2022 – област Бургас

 

---

 

Информационните уебинари „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“ се провеждат в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.


Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.